Poczty sztandarowe OSP Ciężkowice ze starym i nowym sztandarem przed dworkiem Ignacego Jana Paderewskiego w Kąśnej Dolnej; fot. archiwum OSP Ciężkowice
Sztandar od Paderewskiego
Na początku XX wieku OSP Ciężkowice otrzymała sztandar, który przekazał strażakom Ignacy Jan Paderewski - pianista i kompozytor, działacz niepodległościowy i polityk.

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciężkowicach (pow. Tarnów) sięga roku 1885. Pierwszym prezesem został ówczesny burmistrz miasta Józef Górski, a naczelnikiem Andrzej Burek. Wybudowano wówczas drewnianą remizę i zakupiono 4-kołową sikawkę ręczną. 15 sierpnia 1895 roku na ciężkowickim rynku miała miejsce uroczystość oddania kapliczki św. Floriana ufundowanej przez Ignacego Jana Paderewskiego.

/.../

W czasach PRL-u podejmowane były próby odebrania OSP sztandaru pod pretekstem przekazania go do muzeum. Dzięki dużej determinacji i zdecydowanej postawie druhów: Włodzimierza Piątka ‒ naczelnika OSP, oraz Stanisława Syrka i Zbigniewa Gołębiowskiego sztandar został przeniesiony do kościoła parafialnego w Ciężkowicach, gdzie przez wiele lat był przechowywany jako chorągiew kościelna.

/.../

Podczas uroczystości 100-lecia OSP i 80-lecia orkiestry dętej sztandar OSP Ciężkowice został odznaczony „Złotym Znakiem Związku”.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 4/2017.
Obrazy
Poczty sztandarowe OSP Ciężkowice ze starym i nowym sztandarem przed dworkiem Ignacego Jana Paderewskiego w Kąśnej Dolnej; fot. archiwum OSP Ciężkowice

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry