Sprostowanie protokołu powypadkowego członka OSP

Warto poddać analizie jedno z orzeczeń Sądu Najwyższego, którego przedmiotem były roszczenia odszkodowawcze członka OSP.

Sąd rejonowy ustalił, iż 3 listopada 2011 r. powód uległ wypadkowi podczas meczu rozgrywanego w ramach Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej. Drużyna, w której grał powód, składała się z członków Ochotniczej Straży Pożarnej w K. Powód w pozwie skierowanym przeciwko Urzędowi Gminy w D. wniósł o sprostowanie protokołu powypadkowego nr 1/2011 z  29 listopada 2011 r. w ten sposób, iż uległ wypadkowi przy pracy. Strona pozwana wniosła o oddalenie powództwa.

/.../

Roszczenie powoda wywodzone jest z przepisu art. 26 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 ze zm.), w myśl którego członkowi ochotniczej straży pożarnej, który w związku z udziałem w działaniach ratowniczych lub ćwiczeniach doznał uszczerbku na zdrowiu, przysługuje, między innymi, jednorazowe odszkodowanie (ust. 1). Natomiast zgodnie z ust. 5 odszkodowanie to ustala i wypłaca (z wyłączeniem przypadku niewiążącego się ze stanem faktycznym sprawy) podmiot ponoszący koszty funkcjonowania jednostki ochrony przeciwpożarowej.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 4/2017.newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry