Pełny wymiar czasu pracy kierowcy pojazdu uprzywilejowanego

Wielu kierowców pojazdów OSP w Polsce zatrudnianych jest przez gminy. Zatrudnienie to przybiera formę umowy o pracę w różnym wymiarze etatu lub umowy-zlecenia.

Zgodnie załącznikiem nr 2 poz. 9 Ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (tekst jednolity ‒ Dz.U. z 2015 r., poz. 965 z późn. zm. – dalej jako u.e.p.) prace kierowców pojazdów uprzywilejowanych zalicza się do prac o szczególnym charakterze. Powyższa ustawa nie definiuje pojęcia „kierowca pojazdu uprzywilejowanego”.

/.../

Zgodnie z art. 4 u.e.p. praca o szczególnym charakterze jest jednym z warunków nabycia prawa do emerytury pomostowej. Zgodnie z art. 3 ust. 5 u.e.p. za pracowników wykonujących pracę o szczególnym charakterze uważa się pracowników wykonujących, po dniu wejścia w życie ustawy, w pełnym wymiarze czasu prace, o których mowa w art. 3 ust. 3 u.e.p.

/.../

Stanowisko, że wykonywanie wyłącznie prac o szczególnym charakterze w pełnym wymiarze czasu pracy jest warunkiem nabycia uprawnień do emerytury pomostowej, uniemożliwiałoby uzyskanie tych uprawnień przez pracowników, którzy wykonują prace o szczególnym charakterze, jeżeli pracodawca choćby na krótki czas powierzył pracownikowi obowiązki innego rodzaju, co byłoby sprzeczne z ratio legis ustawy o emeryturach pomostowych”.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 4/2017.
newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry