Poznali zasady postępowania z materiałami niebezpiecznymi

Dwudziestu jeden druhów uczestniczyło w szkoleniu z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego - informuje JRG w Braniewie.

Szkolenie z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego na poziomie podstawowym dla jednostek OSP odbyło się w dniach 18-19 marca bieżącego roku na terenie braniewskiej JRG.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne poprowadzili funkcjonariusze z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Obornikach. Podczas kursu druhowie realizowali następujące tematy:

  • zagrożenia występujące przy działaniach z materiałami niebezpiecznymi,
  • sposoby rozpoznawania substancji niebezpiecznych,
  • urządzenia i techniki pomiarowe,
  • techniki kontrolowania i uszczelniania emisji substancji niebezpiecznych,
  • rodzaje i sposoby dekontaminacji,
  • działania ratownicze podczas zdarzeń chemiczno-ekologicznych.

Szkolenie zakończyło się krótkim pokazem jak zachowują się zbiorniki pod ciśnieniem narażone na działanie wysokich temperatur.

 

 newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry