fot. Fotolia
Fundusz dla społeczeństwa obywatelskiego
Powstaje nowy fundusz dedykowany organizacjom pozarządowym. Prawdopodobnie skorzystają z niego również OSP.

/.../

Podstawową cechą społeczeństwa obywatelskiego jest świadomość jego członków potrzeb wspólnoty oraz dążenie do ich zaspokajania, czyli zainteresowanie sprawami społeczeństwa (społeczności) oraz poczucie odpowiedzialności za jego dobro.

/.../

Badania nad tym tematem wykazują, że instytucje społeczeństwa obywatelskiego w Polsce są jednymi z najsłabszych oraz relatywnie najmniej licznych w Europie i w życiu publicznym odgrywają rolę marginalną. Zatem należy dążyć, aby zaktywizować społeczeństwo. Podwaliny nowej idei sformułowano już w 2005 roku, opracowując Strategię Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2007–2013. Dokument ten przedstawił skróconą diagnozę społeczeństwa obywatelskiego w Polsce oraz wyznaczył priorytety jego ewolucji, ale również stał się podstawą dla opracowania Programu Operacyjnego Społeczeństwo Obywatelskie.
Obecnie planuje się, że jeszcze w tym roku powstanie Narodowe Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (dalej: NCRSO).

/.../

Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (dalej: FWRSO), bo tak brzmi jego nazwa, wprowadza Ustawa o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw. W znowelizowanej ustawie (o grach hazardowych z 19 listopada 2009 r.) znalazł się art. 88a w całości dotyczący FWRSO. Będzie on państwowym funduszem celowym w dyspozycji prezesa Rady Ministrów. Jego celem ma być „wspieranie społeczeństwa obywatelskiego na drodze do wszechstronnego rozwoju poprzez wdrażanie systemowych rozwiązań służących wzmocnieniu i podnoszeniu jakości działania całego sektora pozarządowego” (art. 88a ust. 3).Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 3/2017.
Obrazy
fot. Fotolia

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry