fot. A. Szczepaniak
Sprawozdawcze w OSP Kołbacz
Strażacy z Kołbacza podsumowali działalność jednostki w ubiegłym roku.

Zebranie sprawozdawcze w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołbaczu (gmina Stare Czarnowo), będącej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym przebiegło bardzo sprawnie i spokojnie. Jako goście uczestniczyli w nim: Andrzej Prokopski  Komendant Powiatowy PSP Gryfino, Paweł Trzaskoś Prezes Zarządu  Powiatowego ZOSP Gryfino, Marzena Grzywińska Wójt Gminy Stare Czarnowo, Marcin Krawczyk z-ca wójta Stare Czarnowo, Andrzej Szczepaniak Członek Prezydium Zarządu Powiatowego ZOSP Gryfino oraz Dariusz Olszewski Komendant OSP Gminy Stare Czarnowo.
Zebranie otworzył i powitał gości Prezes OSP Kołbacz Henryk Jakubowski.

Hubert Jakubowski przedstawił sprawozdanie z działalności OSP za 2016 rok. W jednostce zrzeszonych jest 33 strażaków ochotników, a w tym: 29 członków zwyczajnych, 5 kobiet, 2 honorowych i 2 wspierających. Działa w niej Kobieca Drużyna Pożarnicza – 5 druhen.

W roku sprawozdawczym odbyło się 5 posiedzeń Zarządu i 2 inne zebrania. Zorganizowano uroczystości: Dzień Strażaka, Spotkanie Wigilijne i Dzień Dziecka. Członkowie OSP wyróżnieni w okresie sprawozdawczym to: Kochowski Krzysztof, Pietruszka Daniel, Jaworski Mateusz, Jaworska Dominika, Rębacz Milena, Szczepanik Katarzyna, Erlich Damian, Kłosiński Bartłomiej, Aleksa Dominik, Jakubowski Hubert, Trzybiński Dawid i  Resiak Wojciech. W okresie sprawozdawczym zorganizowano 1 pogadankę dla dzieci i młodzieży oraz dokonano przeglądu hydrantów.

W 2016 roku OSP 24 razy uczestniczyła w akcjach ratowniczych, w tym: 11 razy w gaszeniu pożarów, 11 razy w likwidacji miejscowych zagrożeń oraz 2 razy z powodu alarmów fałszywych. W akcjach ratowniczych uczestniczyli następujący druhowie: Jakubowski Hubert, Kłosiński Bartłomiej, Jaworski Mateusz, Kochowski Krzysztof, Trzybiński Dawid, Pietruszka Daniel, Erlich Damian, Resiak Wojciech i Katryniak Przemysław.

OSP Kołbacz uczestniczyła w zawodach Gminnych i zajęła I miejsce, a w Zawodach Międzygminnych II miejsce.

Na stanie jednostki są 2 samochody pożarnicze, 1 lekki i 1 ciężki. W roku sprawozdawczym OSP pozyskała następujący sprzęt i wyposażenie: zestaw ratownictwa wodnego, przyczepkę transportową BORA, Lancę Gaśniczą ATAK, parawan strażacki G 030, pilarkę spalinową STIHL, agregat prądotwórczy, węże strażackie W 75, W52, butle do aparatów.

W ramach prac społecznych wykonano następujące prace porządkowe, remontowe i budowlane przy obiektach i sprzęcie: malowanie boksów garażowych, wymiana oświetlenia, wyburzenie ściany i powiększenie garażu, wykonanie mocowań sprzętu na samochodach pożarniczych, montaż szafek ubraniowych oraz naprawiono centralne ogrzewanie, o ogólnej wartości 4.000 zł.

Druhowie ochotnicy uczestniczyli również w zajęciach na sali sportowej i współorganizowali imprezy organizowane przez organizacje społeczne w Kołbaczu; Koło Gospodyń Wiejskich, Parafia Kołbacz i Sołectwo Kołbacz.

Sprawozdanie i projekt planu finansowego przedstawił  dh Krzysztof Kochowski, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OSP dh Krzysztof  Rogacki.

W planach działalności OSP Kołbacz w 2017 roku ujęto miedzy innymi: przyjęcie 4 nowych członków, w tym 2 zwyczajnych i 2 kobiet oraz 4 członków MDP. Ustalono składki członkowskie w wysokości 25 zł.

W zakresie prac społecznych na rzecz OSP i środowiska: pomalowanie świetlicy oraz zaplecza technicznego i wykonanie posadzki w garażu. Zakup: skafandrów ratowniczych, silnika do łodzi ratunkowej, doposażenie samochodów w sprzęt ratownictwa, ubrań specjalnych Nomex szt. 2, ubrań koszarowych szt. 4, mundurów galowych szt. 2, koszul  białych szt. 4 i hełmy szt. 8. Zaplanowano również inwestycje - remonty, w tym: wymiana bramy garażowej i ocieplenie ścian remizy.

Po przedstawieniu wszystkich sprawozdań jednogłośnie udzielono Zarządowi absolutorium.

Podczas zebrania poruszono następujące tematy: ocieplenie ścian, wylanie posadzki w garażu, wniosek o Nadanie Honorowego Członka OSP, opłata za salę sportową dla członków OSP, wspólne ćwiczenia strażaków oraz zakup toru sportowego dla MDP.

W trakcie zebrania wręczono odznaki za 65 lat służby druhom: Antoniemu Jakubowskiemu i Eugeniuszowi Kłosińskiemu, za 40 lat służby druhowi Henrykowi Jakubowskiemu. Członkiem honorowym OSP został Czesław Majda. Zasłużonym strażakom wręczono też okolicznościowe statuetki.

Wójt Marzena Grzywińska pogratulowała OSP za rozsądne i gospodarne wydawanie pieniędzy. Na 2017 rok dla OSP Kołbacz zaplanowano w budżecie gminy 47 tys. zł. Podziękowała strażakom za ich działalność, a Zarządowi pogratulowała uzyskania absolutorium. Poinformowała, że gmina zgłosiła OSP Żelewo do konkursu „Floriany”.

Komendant A. Prokopski podziękował wójt M. Grzywińskiej za wspieranie OSP. Przedstawił statystyki zdarzeń za 2016 rok, w których jednostki OSP z Gminy w Starym Czarnowie interweniowały 80 razy. Przypomniał o OTWP, podkreślając, że w tegorocznych eliminacjach powiatowych są bardzo atrakcyjne nagrody. Dotacja dla jednostek zarejestrowanych w KSRG ma być w tym roku powiększona o 3 mln zł, a z puli MSWiA wyniesie około 43 ml. zł. Poinformował, że 3 czerwca br. w Sobieradzu odbędą się międzygminne zawody pożarnicze jednostek z północy powiatu. Jednostki same powinny inicjować zawody swoich jednostek lub ze współpracy z innymi, w czym zawsze pomorze Komenda Powiatowa PSP. 

Prezes P Trzaskoś podziękował strażakom za trud i poświęcenie. Ochotnicy wykazują ogromne zaangażowanie nie tylko w akcjach ratowniczych ale również w innych działaniach na rzecz lokalnego społeczeństwa. Zarząd Powiatowy OSP planuje w tym roku zakupić jeden tor przeszkód do ćwiczeń dla drużyn młodzieżowych. Poinformował też, że 19 maja 2017 roku w Radziszewie obchodzone będzie Powiatowe Święto Strażaka połączone z obchodami 70 – lecia OSP Radziszewo.

Komendant Gminny D. Olszewski poinformował o szkoleniach i kursach, w których mogą uczestniczyć strażacy ochotnicy.
Obrazy
przesu
fot. A. Szczepaniak
fot. A. Szczepaniak
fot. A. Szczepaniak
fot. A. Szczepaniak
fot. A. Szczepaniak
fot. A. Szczepaniak
fot. A. Szczepaniak
przesu

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry