2017-03-17 07:10:57

Prawie stu strażaków w akcji

Ponad dwanaście godzin trwała walka z pożarem hali na terenie jednego z gnieźnieńskich zakładów - informuje KW PSP w Poznaniu.

Pożar został zauważony 7 marca bieżącego roku około godziny 20.30. Pierwsze zastępy z JRG Gniezno już w momencie dojazdu potwierdzały rozległość pożaru. Na miejsce zdarzenia dysponowane były kolejne zastępy gaśnicze z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie.
W obiekcie objętym pożarem magazynowane były w dużych ilościach meble, opony, tworzywa sztuczne. W środku znajdowały się również dwa zbiorniki z olejem napędowym.

W pierwszej fazie działań strażacy z JRG przystąpili do ograniczenia tempa rozwoju pożaru poprzez podanie trzech prądów wody na czoło pożaru, który zagrażał sąsiednim obiektom oraz pojazdom.
Ratownicy przystąpili też do ewakuacji trzech samochodów dostawczych. Wraz z przybyciem kolejnych zastępów zorganizowano zaopatrzenie wodne a teren działań został podzielony na trzy odcinki bojowe.

Zaopatrzenie wodne opierało się na trzech niezależnych źródłach, które łącznie zapewniały około trzy tysiące litrów na minutę. Źródłami tymi były: oddalony o sto metrów trudnodostępny sztuczny zbiornik oraz dwa hydranty, z czego jeden znajdował się około siedemset metrów od miejsca akcji.

Po zorganizowaniu zaopatrzenia wodnego strażacy przystąpili do natarcia na pożar czterema prądami piany ciężkiej, co przyniosło szybki efekt. Działania strażaków prowadzone były na trzech odcinkach bojowych: dwa odcinki prowadziły natarcie prądami piany natomiast jeden odpowiadał za gromadzenie wody w buforze wodnym.

Na miejsce przybył Komendant Powiatowy PSP w Gnieźnie oraz grupa operacyjna z KW PSP w Poznaniu. W celu zachowania ciągłości działań środek pianotwórczy uzupełniany był z magazynu JRG. Także aparaty powietrzne ładowane były w sposób ciągły w JRG Gniezno.

W kulminacyjnym momencie akcji na miejscu działało dwadzieścia jeden zastępów, których obsadę stanowiło blisko stu strażaków. Działania gnieźnieńskich ratowników wspierali również strażacy z Jednostki Wojskowej w Powidzu.
Pożar z racji na swoje rozmiary został zakwalifikowany jako duży. Działania strażaków powstrzymały rozwój pożaru, którego końcowa powierzchnia była identyczna jak w momencie przybycia ratowników.newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry