2017-03-14 01:00:00

OSP Kuny w KSRG

Uroczyste przekazanie decyzji o wejściu jednostki w skład KSRG miało miejsce na początku marca.

Jak podaje Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, uroczyste przekazanie decyzji Komendanta Głównego PSP o włączeniu jednostki OSP Kuny do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego odbyło się 3 marca bieżącego roku w Kunach. W uroczystości udział wzięli m.in.: mł. bryg. Arkadiusz Przybyła – Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu, Mariusz Seńko - Starosta Turecki, dh Grzegorz Ciesielski - Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Turku, mł. insp. Michał Grzelak – Komendant Powiatowy Policji w Turku oraz przedstawiciele władz samorządowych.

Uroczystość rozpoczął dowódca uroczystości mł.bryg. Arkadiusz Janaszkiewicz, który złożył meldunek Zastępcy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. bryg. Arkadiuszowi Przybyle o gotowości do rozpoczęcia uroczystego apelu z okazji włączenia jednostki OSP Kuny do KSRG.
Po odegraniu hymnu państwowego nastąpiło odczytanie i wręczenie decyzji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie o włączeniu jednostki w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Wręczenia dokonał mł. bryg. Arkadiusz Przybyła w asyście Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Turku st. bryg. Dariusza Stasiaka oraz Starosty Tureckiego Pana Mariusza Seńko. Dokument został wręczony zastępcy wójta gminy Władysławów Piotrowi Szewczyńskiemu oraz prezesowi jednostki OSP w Kuny dh Andrzejowi Nowakowi.

Ochotnicza Straż Pożarna w Kunach jest czternastą w powiecie tureckim jednostką działającą w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.

KSRG jest fundamentem ratowniczym kraju stanowiąc siły i środki pierwszego reagowania w przypadku wystąpienia zagrożenia życia, zdrowia, mienia lub środowiska. Uczestnictwo w nim jest wyróżnieniem oraz daje możliwość dalszego rozwoju sprzętowego i szkoleniowego.

 newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry