Zebranie sprawozdawcze w OSP Trzcińsko Zdrój

W remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcińsku Zdroju odbyło się zebranie sprawozdawcze podsumowujące działalność jednostki w 2016 roku.

Gośćmi spotkania byli: Komendant Powiatowy PSP w Gryfinie mł. bryg Andrzej Prokopski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP Paweł Trzaskoś, burmistrz i jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego OSP w Trzcińsku Zbigniew Kitlas oraz członek Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego OSP w Gryfinie Andrzej Szczepaniak. Zebranie otworzył, powitał gości i prowadził Prezes OSP w Trzcińsku Zdroju Wojciech Łogin.

fot. A Szczepaniak

W pierwszym punkcie Prezes przedstawił sprawozdanie z działalności OSP w 2016 roku. W jednostce zrzeszonych jest 37 strażaków ochotników, w tym 1 honorowy i 3 wspierających. W minionym roku odbyły się dwa posiedzenia Zarządu oraz 10 innych zebrań. Zorganizowano choinkę dla dzieci, 70 – lecie jednostki oraz strażacką wigilię.

Wyróżniający się ochotnicy to druhowie: Ł. Szczepanik, K. Bachta, P. Kobusiak, W. Rycerz i D. Zabłotowicz.

Strażacy z jednostki przeprowadzili 3 pogadanki dla dzieci i młodzieży, ich podopieczni uczestniczyli w OTWP i ćwiczeniach na obiekcie.

W 2016 roku jednostka OSP uczestniczyła w 86 akcjach ratowniczych, w tym w gaszeniu pożarów 43 razy, w likwidacji miejscowego zagrożenia 40 razy i 3 razy interweniowali na fałszywe alarmy. Dwanaście razy wyjeżdżali na interwencje poza granice gminy.

W Międzygminnych zawodach sportowo – pożarniczych w Cedyni wywalczyli III lokatę. W kursie podstawowym przeszkolona została jedna osoba oraz 12 w komorze dymowej.

W roku sprawozdawczym jednostka pozyskała następujący sprzęt i wyposażenie: deska lodowa, umundurowanie UPS, obuwie specjalne, hełmy strażackie i latarki do hełmów.

Wykonano prace porządkowe przy remizie oraz konserwację sprzętu.

Sprawozdanie finansowe przedstawiła druhna Małgorzata Truchan.  W roku sprawozdawczym ze składek członkowskich zebrano 1.135 zł. W formie darowizn i zbiórki pieniężnej, w tym 1% z odpisu od podatku jednostka uzyskała 9.800 zł. Dotacja z KSRG wyniosła 20.000 zł, a z jednostki samorządu 2.128 zł. Na zakup sprzętu i umundurowania wydano 22.128 zł, a koszty imprez i administracyjne to 8.816,85 zł i 1.896 zł. Na początku roku sprawozdawczego jednostka posiadała na koncie 6.112 zł, a na końcu 6.164 zł.

Komendant A. Prokopski podziękował strażakom ochotnikom za całoroczną działalność, za zaangażowanie i poświecenie, a burmistrzowi Zbigniewowi Kitlasowi za wsparcie ich działalności. Przypomniał też o organizacji corocznego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej i przekazał informację, że będzie większe wsparcie finansowe dla jednostek działających w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym z MSWiA.

Burmistrz Z. Kitlas podziękował strażakom za poświęcenie i całą działalność. Wyraził też swoje zadowolenie z tego, że czynione są starania o dodatek do emerytur dla strażaków ochotników.

Po zakończeniu dyskusji udzielono zarządowi absolutorium.newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry