fot. Paweł Polimirski
Ostatnia droga druha Jerzego
24 stycznia zmarł nagle dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOSP RP druh Jerzy Maciak.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 28 stycznia w Żychlinie (woj. łódzkie). Rozpoczęła je w samo południe msza św. w kościele pw. św. Piotra i Pawła, koncelebrowana przez kapelana strażaków diecezji łowickiej księdza Jerzego Modelewskiego i proboszcza miejscowej parafii księdza dziekana Wiesława Frelka. W kościele obecni byli członkowie władz ZOSP RP różnego szczebla i pracownicy biur Związku z całej Polski, z prezesem Waldemarem Pawlakiem na czele, a także posłowie, w tym wiceprzewodniczący Poselskiego Zespołu Strażaków Zbigniew Sosnowski, przedstawiciele władz samorządowych, jak marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, przedstawiciele PSP, PSL, ZHP i wielu innych organizacji, których poczty sztandarowe, razem z pocztami Związku OSP RP i OSP ustawiły się w nawach kościoła. Było ich około sześćdziesięciu. Przy trumnie ustawiono zdjęcie oraz odznaczenia druha Jerzego, w tym Złoty Znak Związku, złoty, srebrny i brązowy medal „Za Zasługi da Pożarnictwa”, Medal Komisji Edukacji Narodowej.

/.../

Pod koniec kościelnej uroczystości głos zabrał prezes Zarządu Głównego ZOSP RP. ‒ Żegnamy dziś męża, ojca druha, przyjaciela, dobrego gospodarza, dobrego człowieka, naszego brata – powiedział Waldemar Pawlak.

/.../

Przeżywał to, co się działo w kraju, w ochotniczych strażach pożarnych i naszym Związku. Ten ostatni rok był szczególnie trudny i nerwowy. Jurek w swojej dobroci zawsze był przekonany, że jak się coś dobrze wytłumaczy, to nawet źli ludzie zrozumieją i się poprawią. To piękna postawa, ale wymaga ogromnej odporności na rozczarowania.

/.../

Po zakończeniu mszy kondukt żałobny z pocztami sztandarowymi na czele, za którymi szła Mazowiecka Kompania Reprezentacyjna ZOSP RP z wieńcami, wyruszył na pobliski cmentarz.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 2/2017.
Obrazy
fot. Paweł Polimirski

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry