fot. Monika Karpowicz
Ze strażacką kolędą na Łotwie
Orkiestra Dęta OSP Sejny i Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Pułtusku koncertowały dla łotewskiej Polonii.

Kontakty między Orkiestrą Dętą OSP Sejny (woj. podlaskie), Miejską Młodzieżową Orkiestrą Dętą w Pułtusku (woj. mazowieckie), a łotewską Polonią z Rēzekne (Rzeżycy) w regionie Łatgalia trwają od czterech lat, czyli od wspólnego udziału w polonijnym święcie w Kiejdanach na Litwie.

/.../

Orkiestra Dęta OSP Sejny pojechała w składzie wzmocnionym przez kilku muzyków z Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej, działającej przy OSP w Pułtusku.

/.../

Muzyków docenił prezes krajowych struktur Związku Polaków na Łotwie Ryszard Stankiewicz.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 2/2017.
Obrazy
fot. Monika Karpowicz

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry