Dzień bezpiecznego Internetu
Globalna sieć komputerowa daje nam wiele korzyści. Nie należy jednak zapominać, że nie brakuje w niej zagrożeń. Dlatego ustanowiono Dzień Bezpiecznego Internetu.

Powstał on z inicjatywy Komisji Europejskiej w 2004 roku. W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu (BDI) od 2005 roku organizowany jest przez Polskie Centrum Programu Safer Internet tworzone przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) oraz Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundację Dzieci Niczyje).

/.../

Podczas obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu organizatorzy zachęcają szkoły, organizacje pozarządowe, firmy i osoby prywatne do wspierania tego przedsięwzięcia przez organizację lokalnych inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa młodych internautów (m.in. zajęć edukacyjnych, happeningów, gazetek szkolnych, kampanii informacyjnych, konkursów).

/.../

Według opublikowanego przez Instytut Badawczy NASK raportu „Nastolatki 3.0” 80 proc. nastolatków stale korzysta z Internetu, przebywając w domu, a 30 proc. pozostaje bez przerwy online także poza nim. Jednak zaledwie 57 proc. z nich przyznaje, że ogranicza dostęp do osobistych danych ze względu na chęć ochrony swojej prywatności. Dlatego warto, aby ochotnicze straże pożarne włączyły się w podnoszenie świadomości zagrożeń w sieci zarówno wśród dzieci, młodzieży, jak i dorosłych.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 2/2017.
Obrazy

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry