fot. Fotolia
Szukamy darczyńców
Jednym ze źródeł finansowania działalności stowarzyszeń są darowizny. OSP w tej formie otrzymują najczęściej pieniądze lub sprzęt.

Darowizna to najczęściej pieniądze lub rzeczy, które należą do nas i które przekazujemy komuś innemu, nie chcąc nic w zamian. Jest umową unormowaną w Kodeksie cywilnym. Zgodnie z jego art. 888 darowizna to „forma umowy, w której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, kosztem swego majątku”.

/.../

Darowizny można przekazywać przez cały rok. Warto też wiedzieć, że można je odpisać od podatku – konkretnie pomniejszyć o określoną kwotę nasze dochody. Może być ona przekazana na dowolnie wybrane działanie statutowe organizacji (np. opłaty za telefon, zakup sprzętu komputerowego itd.).

/.../

Darowizny mogą obejmować różne świadczenia, a zwłaszcza: pieniądze, nieruchomości, przedmioty ruchome (np. samochód, komputer), jak również rzeczy istniejące lub mające powstać w przyszłości, czy też określone prawa (np. prawo użytkowania wieczystego), a także zwolnienie obdarowanego z długu, jaki ma wobec darczyńcy.

/.../

Zgodnie z Kodeksem cywilnym darczyńca powinien złożyć oświadczenie w formie aktu notarialnego (pod rygorem nieważności). W praktyce przyjmuje się jednak, że brak tej wymaganej formy (czyli zawarcie zwykłej umowy pisemnej lub ustnej) nie powoduje nieważności darowizny, jeśli darczyńca zgodnie z deklaracją przekazał obdarowywanemu to, co obiecał.

/.../

Poszukiwania warto zacząć od lokalnego biznesu. Trafne określenie, czego potrzebujemy i w jakiej ilości, pozwoli stworzyć swoisty ranking potencjalnych dobroczyńców.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 2/2017.
Obrazy
fot. Fotolia

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry