Pieniądze na OSP z „puli modernizacyjnej”

Zgodnie z „ustawą modernizacyjną” jednostki działające w ramach KSRG, a także OSP będące poza nim mogą liczyć na nowe samochody i sprzęt.

1 stycznia 2017 roku weszła w życie Ustawa z 15 grudnia 2016 roku o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020” (Dz.U. z 2016 r., poz. 2140). Ustawa ustanowiła „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020”, zwany dalej „Programem”.

/.../

Nadzór nad realizacją Programu sprawuje minister spraw wewnętrznych i administracji. Dokonuje on oceny realizacji przedsięwzięć oraz wielkości wydatkowanych środków budżetowych przez poszczególne formacje.

/.../

Z uzasadnienia do projektu „ustawy modernizacyjnej” (druk sejmowy nr 1062) wynika, że przewiduje się dofinansowanie ponad 1300 inwestycji z dotacji dla jednostek włączonych do KSRG oraz z dotacji dla OSP. Ze środków dla jednostek włączonych do KSRG planuje się zakup 400 ciężkich i średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych i specjalnych oraz 136 takich pojazdów dla OSP.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 2/2017.newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry