2017-02-28 19:25:12

Zmiany w sprawozdaniu finansowym OSP

Nowe zapisy Ustawy o rachunkowości dostosowują prawo do przepisów Unii Europejskiej i zmniejszają obciążenia administracyjne dla małych jednostek.

Każda ochotnicza straż pożarna zobowiązana jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz składania sprawozdania finansowego. Od wielu lat ze strony organizacji pozarządowych płynęły postulaty, aby zasady te uprościć, szczególnie jeśli chodzi o małe jednostki dysponujące niewielkimi budżetami. Pierwszym udogodnieniem dla stowarzyszeń była wprowadzona we wrześniu 2014 roku nowelizacja Ustawy o rachunkowości umożliwiająca sporządzanie sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa) dla jednostek mikro.

/.../

Stowarzyszenia, które zdecydowały się na takie rozwiązanie, ostatni raz będą mogły z niego skorzystać, sporządzając sprawozdanie za 2016 rok, ponieważ 15 grudnia 2016 roku Sejm przyjął Ustawę o zmianie ustawy o rachunkowości.

/.../

Zgodnie z zapisami Ustawy z 15 grudnia 2016 r. zmieniającej ustawę o rachunkowości, począwszy od sprawozdania finansowego za 2017 rok, jednostki, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w tym OSP), nie będą mogły korzystać z załącznika nr 4 przeznaczonego dla jednostek mikro. Niezależnie, czy podmioty te prowadzą działalność gospodarczą, czy też nie, od 2017 roku będą mogły sporządzać sprawozdania zgodnie z nowo dodanym załącznikiem nr 6 do Ustawy o rachunkowości.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 2/2017.newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry