Wszczepialny stymulator i defibrylator serca
Urządzenie i metoda leczenia, których twórcą był kardiolog polskiego pochodzenia, są przydatne w zapobieganiu nagłej śmierci sercowej.

Z lektury poprzedniego numeru „Strażaka” czytelnicy dowiedzieli się, że zasadniczym zadaniem stymulatora jest utrzymanie dostatecznie szybkiej pracy serca, co przekłada się na ilość wyrzucanej z niego krwi na obwód, zaś współczesne stymulatory posiadają wbudowany minikomputer, którego zadanie polega na analizie pracy serca chorego i stymuluje je tylko wtedy, kiedy jest to niezbędne. W obecnym artykule autorzy przedstawią zagadnienia związane z kolejnym urządzeniem, jakim jest kardiowerter defibrylator (ICD, ang. implantable cardioverter defibrillator).


/.../

Nagła śmierć sercowa (SCD, ang. sudden cardiac death) określana jest jako gwałtowny zgon z przyczyn sercowych, który następuje w ciągu godziny od momentu pojawienia się pierwszych objawów. Badania epidemiologiczne wykazują, że w Europie SCD jest przyczyną 20–159 zgonów na 100 tysięcy mieszkańców w ciągu roku.

/.../

Zasadniczą funkcją i zasadą działania kardiowertera defibrylatora jest stałe monitorowanie rytmu serca i wykrywanie szybkich arytmii powstających w obrębie komór serca. W przypadku ich wystąpienia urządzenie rozpoczyna procedurę przerywającą arytmię.

/.../

Stymulacja serca jest zazwyczaj potrzebna po kardiowersji lub defibrylacji. Prawidłowe sterowanie umożliwia unikanie konkurencyjnej wobec własnego systemu bodźcoprzewodzącego pracy ICD: jeżeli urządzenie odbierze naturalne pobudzenie serca w określonym czasie, nie wyśle kolejnego impulsu stymulującego.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 2/2017.
Obrazy

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry