Rusza konkurs “Małopolskie Remizy”

2,5 miliona złotych otrzymają małopolskie OSP w ramach kolejnej edycji konkursu “Małopolskie Remizy”.

Dokumenty z wnioskami o dotacje samorządy mogą zgłaszać końca lutego - informuje Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. W konkursie „Małopolskie Remizy 2017” małopolskie gminy mogą ubiegać się o dofinansowanie na prace budowlane i remontowe w remizach strażackich. W szczególności można zyskać środki na zakup materiałów budowlanych oraz przeprowadzenie prac remontowych w strażnicach, zwłaszcza w ich części operacyjno-technicznej. Dofinansowane zostaną też prace polegające na zagospodarowaniu terenu wokół remiz.

Natomiast na remonty obejmujące termomodernizację budynku, wymianę okien i drzwi, wykonanie lub modernizację instalacji wewnętrznej c.o. i/lub c.w.u. obejmującej również modernizację kotłowni oraz inwestycje dotyczące wykorzystania odnawialnych źródeł energii (np. kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła, kotłów na biomasę) lub związanych z likwidacją niskiej emisji, można starać się o środki z konkursu, jaki ogłasza Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Warunkiem przystąpienia do konkursu "Małopolskie Remizy" jest złożenie do 28 lutego 2017 roku pisemnego wniosku o przyznanie pomocy finansowej wraz z wymaganymi załącznikami. Dokumenty można złożyć osobiście w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, Dziennik Podawczy (parter) lub listownie na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Środowiska
ul. Racławicka 56
30-017 Kraków
z dopiskiem „Małopolskie Remizy 2017”.

Szczegóły konkursu, regulamin oraz wzór wniosku znajdują się na stronie internetowej BIP WM, w zakładce Środowisko -> Konkursy

Realizowany od 2009 roku program "Małopolskie Remizy", to obok "Bezpiecznej Małopolski", najważniejszy konkurs dedykowany strażakom z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego - podkreślono w komunikacie. Dzięki temu gminy mogą otrzymać wsparcie finansowe na remonty i prace budowlane w remizach OSP. W latach 2009-2016 przeznaczono na ten cel ponad dwadzieścia sześć i pół miliona złotych, co pozwoliło przeprowadzić remonty w siedmiuset jeden remizach OSP. Od 2013 roku w ramach konkursu „Małopolskie Remizy” Województwo Małopolskie współpracuje z WFOŚiGW w Krakowie. Efektem współpracy są remonty w stu siedemdziesięciu dwóch remizach OSP za łączną kwotę prawie sześć i pół miliona złotych.

 newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry