2017-02-03 07:01:00

Floriany - zdobądź nagrodę dla OSP

O konkursie Floriany możemy przeczytać na różnych stronach internetowych, nie tylko na stronie "Strażaka".

Strefa AGRO przypomina, że Konkurs Floriany skierowany jest do Ochotniczych Straży Pożarnych i lokalnych społeczności. Najlepsi dostaną statuetki FLORIANY oraz nagrody. Projekty zrealizowane w gminach i powiatach w latach 2015 i 2016 można zgłaszać do 28 lutego 2017 r.

W Polsce działają 16 tys. 304 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Według danych Związku OSP Rzeczpospolitej Polskiej z końca 2015 r. to prawie siedemset tysięcy osób. OSP to nie tylko akcje ratownicze, to też szereg działań, których efektem jest integracja, edukacja i rozrywka dla mieszkańców. Strażacy ochotnicy organizują zawody sportowe, akcje kulturalne, pokazy bezpiecznych zachowań, przyciągają młodych, dorosłych i seniorów. Te inicjatywy chce docenić Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, a w jego imieniu miesięcznik „Strażak”.

Często to remizy są ośrodkami życia społecznego. "Powstają przy nich orkiestry, zespoły artystyczne, drużyny sportowe, grupy teatralne, kluby, kina, sale komputerowe z dostępem do Internetu". Wszystkie te działania przyczyniające się do poprawy jakości życia społeczności i rozwijania społeczności warto promować i nagradzać - z tego założenia wyszli organizatorzy „FLORIANÓW”.

„Polska będzie taka, jacy będziemy w gminach – w naszych małych miasteczkach i wsiach. Polska nie buduje się od Warszawy. Stolica jest odzwierciedleniem tego, kim jesteśmy w gminach.” – powiedział Grzegorz Molewski, twórca Telewizji Kino Polska, projektu KinoRP i pomysłodawca projektu „Kino za Rogiem”, który zasiada w Kapitule Konkursu „FLORIANY”. Na tę wypowiedź szczególną uwagę zwraca portal kaszuby24.pl.

„Każda inicjatywa, która służy budowaniu społeczeństwa, jest istotna. Każde myślenie, które ma rozwijać i powodować zmianę na lepsze, jest wielką wartością. W małych gminach rzadko kiedy są domy kultury, które mogłyby animować środowiska związane ze sztuką. To właśnie remiza jest przeważnie pierwszym zalążkiem pewnych działań i skupia wokół nich lokalne społeczności. Dlatego takie inicjatywy są potrzebne, ważna jest praca u podstaw, edukowanie, pokazywanie, inspiracja.” – tę wypowiedź prof. Artura Krajewskiego - malarza, artysty multimedialnego i członka Kapituły Konkursu - przypomina z kolei Urząd Gminy Puck.

Nadesłane projekty oceniać będzie 9-osobowa Kapituła Konkursu, którą tworzą wybitni przedstawiciele dziedzin i środowisk nawiązujących do poszczególnych kategorii konkursowych: Waldemar Pawlak – prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, gen. brygadier w stanie spoczynku Wiesław Leśniakiewicz – członek Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP, dr Andrzej Malinowski – prezydent Pracodawców RP, prof. Artur Krajewski, Czesław Lang, dr hab. Władysław Tabasz – wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Podkarpackiego, prof. dr hab. n. med. Jerzy Robert Ładny, Grzegorz Molewski oraz Dorota Pardecka – redaktor naczelna miesięcznika „Strażak”. Zwycięzcy zostaną uhonorowani podczas konkursowej gali statuetką „FLORIANA” – patrona strażaków oraz nagrodami. Podczas trwania Konkursu „FLORIANY” planowane są również spotkania warsztatowo-panelowe dla lokalnych środowisk oraz warsztaty  dla OSP.

Kategorie konkursowe:

I Rozbudowa lokalnej infrastruktury

II Poprawa bezpieczeństwa

III Ochrona środowiska i ekologia

IV Poprawa estetyki przestrzeni publicznej

V Edukacja

VI Rozwój sportu i rekreacji oraz turystyki

VII Kultura i tradycja

VIII Aktywizowanie seniorów i współpraca pokoleń

IX Integracja społeczna

X Innowacje oraz integracja cyfrowa poprzez zwiększanie dostępności do Internetu i tworzenie bezpiecznego środowiska cyfrowego

XI Współpraca zagraniczna

XII Najbardziej zaangażowany społecznie pracodawca

www.floriany.pl

Organizator konkursu „FLORIANY”

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, a w jego imieniu miesięcznik „Strażak”.newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry