żródło: Fotolia
Wspólna sprawa
Inicjatywy zgłoszone przez OSP mogą być finansowane ze środków funduszu sołeckiego.

Fundusz sołecki jest wyodrębniany w budżecie gminy i przez cały czas pozostaje jego częścią. Wysokość kwoty przeznaczonej dla sołectwa jest uzależniona od zamożności gminy. W Ustawie o funduszu sołeckim zawarto wzór, za pomocą którego oblicza się wysokość środków przypadających na dane sołectwo. O tym, czy w gminie zostanie on wyodrębniony, decyduje rada gminy.

/.../

Przedsięwzięcia z funduszu muszą być realizowane na terenie sołectwa, którego mieszkańcy podejmują decyzję o jego wydatkowaniu. O tym, na co zostaną przeznaczone środki, rozstrzygają dorośli mieszkańcy sołectwa w trakcie zebrania wiejskiego.

/.../

Fundusz sołecki to pieniądze publiczne, które podlegają takim samym prawom jak pozostałe środki budżetowe. Wszystkie wydatki z funduszu sołeckiego ponosi gmina, na nią też wystawiane są faktury, rachunki czy zawierane umowy. Wiąże się z tym również pełna jawność ich wydatkowania.

/.../

Należy też zaznaczyć, że wniosek o fundusz sołecki ma wskazywać do realizacji konkretne przedsięwzięcia, a nie dotować funkcjonowanie organizacji pozarządowych i placówek działających na terenie gminy.

/.../

Do zadań własnych gminy należy ochrona przeciwpożarowa. Ale gminy nie mają własnych straży pożarnych i zadanie to jest realizowane na ogół przez OSP mające swe siedziby na ich terenie. Do zadań gminy z zakresu ochrony przeciwpożarowej należy przede wszystkim wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej. Dlatego też zaplanowane przez nas przedsięwzięcia powinny wiązać się z jednym z wymienionych zadań.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 1/2017.
Obrazy
żródło: Fotolia

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry