Lanca burząco-gaśnicza; fot. Krzysztof Datta
Lanca mgłowa
Strażacy coraz częściej sięgają po nowoczesne lance gaśnicze, by gasić pożar za pomocą mgły wodnej.

Poszukiwania nowych i jednocześnie tanich środków gaśniczych stanowią wciąż aktualny problem. Nie ma wątpliwości, że najpowszechniejszym, najtańszym i obojętnym dla środowiska naturalnego, a równocześnie bardzo skutecznym środkiem gaśniczym jest woda. Niepożądanym, ubocznym efektem jej zastosowania jest powstawanie strat popożarowych wynikających z nadmiaru użycia.

/.../

Jednym ze sposobów na prowadzenie działań gaśniczych z kondygnacji niższej w stosunku do pożaru jest wykorzystanie armatury wodnej w postaci lanc mgłowych.

/.../

Początkowo lance gaśnicze przeznaczone były do gaszenia pożarów stogów siana lub słomy, hałd węgla lub torfowisk. Wyposażone były w boczne uchwyty przeznaczone do ich przenoszenia i wbijania w hałdę. Taka lanca w całości wykonana była ze stali. Umożliwiała podawanie środka gaśniczego w głąb bez konieczności ciągłego przerzucania siana czy torfu.
W ostatnich latach na świecie nastąpił prawdziwy renesans tych urządzeń. Postęp technologiczny i dostęp do coraz nowocześniejszych materiałów pozwolił znacznie rozszerzyć ich funkcjonalność.

/.../

Praca z lancą gaśniczą wymaga zaangażowania dwóch ratowników. Pierwszy, trzymający lancę, zapiera się o powierzchnię, w którą będzie ona wbijana, drugi rytmicznie uderza w pobijak.

/.../

Z moich doświadczeń wynika, że najbardziej poręczna jest lanca o wydajności 200–250 l/min. Przy tej wydajności mamy optymalną skuteczność gaśniczą, nie zalewamy wodą pomieszczeń, a tworzymy mgłę, która ma zadanie odparować i obniżyć temperaturę w pomieszczeniu oraz poprzez wytworzenie pary wyprzeć tlen ze strefy spalania.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 1/2017.
Obrazy
Lanca burząco-gaśnicza; fot. Krzysztof Datta

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry