Ostrzeżenia meteo

Bardzo ważną rolę w ochronie ludności pełni system ostrzegania o zagrożeniach.

W Polsce badaniami oraz obserwacją sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej zajmuje się Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW ‒ PIB). Do jego zadań należy między innymi opracowywanie i rozpowszechnianie prognoz pogody oraz ostrzeżeń dla ludności i gospodarki narodowej.

/.../

Prognozę pogody przygotowuje się na podstawie informacji z systemu obserwacji i pomiarów, w którego skład wchodzą: naziemna sieć obserwacyjno-pomiarowa (hydrologiczna i meteorologiczna ‒ łącznie 2000 punktów pomiarowych); 8 radarów meteorologicznych, 3 stacje aerologiczne, system wykrywania i lokalizacji burz, a także stacja odbioru danych satelitarnych oraz morski statek badawczy Baltika.

/.../

Wydanie komunikatu o stopniach zagrożenia drugim i trzecim powoduje w jednostkach ochrony przeciwpożarowej zwiększenie mobilności i gotowości do reagowania na skutki prognozowanych zjawisk.

/.../

Silne mrozy, które mogą być bardzo niebezpieczne dla sieci zasilających osiedla mieszkalne w media (gaz, prąd wodę) i dla ludzi, również opisane zostały trzema stopniami zagrożenia.

/.../

W celu określenia natężenia i wielkości oddziaływania niekorzystnych czynników zostaje też ustalony odpowiedni stopień zagrożenia. Dla służb i podmiotów ratowniczych, inspekcji, zarządów dróg, organów zarządzania kryzysowego oraz administracji oznacza on zwiększoną mobilizację i gotowość do likwidacji skutków oddziaływania zjawisk meteorologicznych i niesienia pomocy dotkniętej nimi ludności.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 1/2017.newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry