Podwójne członkostwo w OSP

Czy jest zgodne z prawem zapisanie w jednym z paragrafów w statucie OSP, że członkostwo ustaje na skutek podwójnego członkostwa w dwóch jednostkach OSP jednocześnie?

Zgodnie ze Statutem Wzorcowym OSP członkami zwyczajnymi OSP mogą być: 1) pełnoletni obywatele polscy i cudzoziemcy mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i niepozbawieni praw publicznych, 2) małoletni w wieku od 16 do 18 lat oraz za zgodą przedstawicieli ustawowych małoletni poniżej 16 lat ‒ jeżeli deklarują i dają rękojmię czynnego uczestnictwa w realizacji celów OSP.

/.../

Można uważać, że jeżeli dana osoba działa czynnie na rzecz jednej OSP, to pewnie brakuje jej czasu, aby czynnie działać także w drugiej jednostce. Aczkolwiek nie musi to być regułą.

/.../

„Sąd zgodził się z poglądem, że statut nie jest zgodny z przepisami prawa nie tylko wówczas gdy narusza konkretną normę, lecz również wtedy, gdy nie można go pogodzić z pewnymi zasadami prawa lub wyrażanymi przez cały system wartościami” (przytoczone w uzasadnieniu przez Sąd Najwyższy stanowisko Sądu Rejonowego – wyrok Sądu Najwyższego z 5 grudnia 2013 r., III SK 10/13).Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 1/2017.

 newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry