Odwołanie do sądu od wykluczenia z ochotniczej straży pożarnej
Jak wygląda procedura odwołania od bezprawnego wykluczenia z OSP?

Zgodnie z wzorcowym statutem ochotniczej straży pożarnej członkostwo zwyczajne w OSP ustaje między innymi na skutek wykluczenia. Przed podjęciem uchwały w tej sprawie zarząd umożliwia członkowi OSP złożenie wyjaśnienia na posiedzeniu zarządu.

/.../

W przypadku członka zwyczajnego dokonuje tego zarząd w następujących wypadkach: a) prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z wzorcowym statutem, b) popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka OSP lub godzi w dobre imię OSP.
Zwroty „działalność rażąco sprzeczna” oraz „czyn, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka OSP lub godzi w dobre imię OSP” należałoby poddać wykładni z tej racji, że statut wzorcowy nie określa, na czym polega niniejsza działalność czy czyn.

/.../

Z racji na autonomiczność każdej ochotniczej straży pożarnej to władze i organy danej straży dokonują interpretacji jej statutu. Wynikać z tego może fakt, że interpretacje te mogą się między sobą różnić, mimo identyczności statutów.

/.../

Przed podjęciem uchwały w sprawie wykluczenia zarząd umożliwia członkowi OSP złożenie wyjaśnienia na piśmie lub osobiście na posiedzeniu zarządu.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 12/2016.

Obrazy

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry