Jak prawidłowo zaplanować budżet OSP

Racjonalne planowanie finansów jest jednym z kluczowych aspektów nie tylko zarządzania budżetem, ale zarządzania organizacją w ogóle.

/.../

Budżety większości ochotniczych straży pożarnych bazują na wzorcowym planie finansowym stanowiącym jeden z dokumentów na walne zebranie w OSP. Druk ten zawiera podstawowe informacje o planowanych dochodach, w rozbiciu na źródło ich pochodzenia, tj.: składki członkowskie, darowizny i zbiórki pieniężne, dotacje, dochody z działalności gospodarczej (jeżeli taka jest prowadzona przez OSP) oraz inne dochody.

/.../

Przystępując do tworzenia budżetu, należy w pierwszej kolejności ustalić ramy czasowe, jakie będzie on obejmował. Najczęściej jest to rok kalendarzowy. Zdarza się jednak, że tworzone są budżety wieloletnie.

/.../

Z badań przeprowadzonych wśród organizacji pozarządowych wynika, że tylko niewielka część organizacji posiada możliwość sfinansowania całorocznej działalności już w I kwartale roku.

/.../

Każdy budżet, zanim zostanie zatwierdzony, powinien zostać sprawdzony. Najlepiej, jeżeli sprawdzenia dokona osoba, która nie uczestniczyła w procesie jego tworzenia. Tak przygotowany budżet podlega zatwierdzeniu.

 

Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 12/2016.Komentarze:


Dodawanie komentarzy dostępne po zalogowaniu.


newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry