2016-12-17 23:14:21

Dotacje pozakonkursowe Fundacji PZU

Przeczytaj, zanim złożysz wniosek

W listopadowym numerze zamieściliśmy artykuł na temat dotacji pozakonkursowych ze środków Fundacji PZU. Celem Fundacji jest promowanie edukacji dzieci i młodzieży, wspieranie talentów oraz wyrównywanie szans osób z różnych względów upośledzonych, a także zwiększanie dostępu do dóbr kultury i życia społecznego, czyli szeroko rozumiany rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Cieszymy się, że temat ten spotkał się z dużym zainteresowaniem naszych Czytelników. Mamy informacje, że do Fundacji wpływają liczne wnioski od jednostek OSP z całego kraju na dofinansowanie sprzętu ratowniczego dla potrzeb straży pożarnych. Niestety, zgodnie z działalnością Fundacja nie może dotować wniosków prewencyjnych. Przypomnijmy, projekt ubiegający się o dofinansowanie w Fundacji PZU musi być zgodny ze strategicznymi celami oraz wpisywać się w działalność statutową Fundacji. Promowane są działania innowacyjne, przynoszące trwałą zmianę społeczną oraz takie, które mogą być realizowane także po ustaniu finansowania w ramach dotacji. Zatem składając wniosek, należy przedłożyć pomysł, który przyczyni się do realnej zmiany, rozwiązywania problemów społecznych i niwelowania barier lokalnych. Szczegółowe warunki uzyskania dotacji pozakonkursowych zawarte są w regulaminie dotacji pozakonkursowych na rok bieżący, który znajduje się na stronie internetowej Fundacji.

Nie znaczy to, że Grupa PZU nie wspiera działalności ratowniczej. Takie wsparcie realizuje w PZU powołany specjalny dział zajmujący się odpowiedzialnością społeczną, w tym prewencją, do którego powinny trafiać wnioski dotyczące dofinansowania zakupu sprzętu ratowniczego, a nie do Fundacji PZU. Aktualne możliwe sposoby wsparcia jednostek ochotniczych straży pożarnych ze strony Zespołu Sponsoringu, Prewencji i CSR Grupy PZU przybliżymy w najbliższym czasie na łamach „Strażaka”.

 newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry