Zagrożenia podczas pożarów systemów fotowoltaicznych

Baterie słoneczne w trakcie pożaru stwarzają dodatkowe zagrożenia.

Alternatywne źródła energii pozwalają pozyskiwać energię elektryczną bez szkodliwego wpływu na środowisko naturalne. W ostatnich latach technologia fotowoltaiczna rozwinęła się i stała (dzięki dotacjom) dostępna też dla prywatnych inwestorów. Najwięcej takich systemów znajduje się na terytorium Niemiec. W Polsce również trend ten zyskuje na popularności. Jednak w przypadku pożaru budynku, jego poddasza lub części dachu pokrytej panelami niesie to za sobą dodatkowe niebezpieczeństwo dla strażaków prowadzących akcję gaśniczą.

/.../

Instalacje fotowoltaiczne (PV) mogą stwarzać zagrożenia podczas normalnej eksploatacji, które będą wynikać z wad ogniw, niewłaściwego montażu i doboru zabezpieczeń oraz złego stanu technicznego ich elementów (np. złącz, zestyków itp.). Do zagrożeń tych będą się zaliczać: powstanie zjawisk pożarowo niebezpiecznych, możliwość porażenia prądem, wystąpienie zwarć, przepięć i niebezpiecznych napięć na innych urządzeniach elektrycznych i instalacjach budynku.

/.../

Strażacy uczestniczący w akcji ratowniczo-gaśniczej przy pożarze budynku z systemem fotowoltaicznym muszą działać tak, jak z urządzeniami elektrycznymi pod napięciem. Uznajemy każdy element, w tym moduł instalacji, jako grożący porażeniem prądem.

/.../

W warunkach polskich nie można stosować środków przewodzących prąd. Do niewielkich pożarów modułów należy stosować wypełnione proszkami lub dwutlenkiem węgla gaśnice przenośne lub przewoźne (agregaty).Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 12/2016.
newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry