Elementy ratownictwa wysokościowego ćwiczono m.in. na terenie Elektrowni Opole; fot. archiwum KW PSP w Opolu
Wysoka fala
Czterystu polskich i czeskich strażaków walczyło z falą powodziową na Odrze i Małej Panwi oraz skutkami silnych wiatrów i gradobicia.

W dniach 18 i 19 października tego roku w powiatach opolskim i strzeleckim odbyły się krajowe ćwiczenia Centralnego Odwodu Operacyjnego „Solidarni 2016”. Wzięły w nich udział siły i środki: PSP województw ‒ śląskiego, łódzkiego, małopolskiego i opolskiego, szkoły aspirantów PSP w Krakowie, ochotniczych straży pożarnych powiatu opolskiego, straży pożarnej z Jesenika z Kraju Ołomunieckiego Republiki Czeskiej, policji, Straży Miejskiej w Opolu, zarządzania kryzysowego różnych szczebli, Lasów Państwowych oraz specjaliści z wybranych dziedzin ratownictwa.

Powódź jak w 2010

Celem ćwiczeń było sprawdzenie funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz współdziałania uczestników systemu z innymi służbami i organizacjami. Sprawdzano też funkcjonowanie nowatorskiego porozumienia zawartego w ramach Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, gmin i powiatów oraz komend Państwowej Straży Pożarnej o nazwie „Solidarni w obliczu zagrożeń”. Porozumienie dotyczy solidarnej pomocy samorządów podczas usuwania skutków zdarzeń, w tym zapewnienia materiałów i sprzętu niezbędnego ratownikom podczas działań w trakcie powodzi oraz po przejściu silnych wiatrów i gradobicia. Zbadano również mechanizm udzielania pomocy wzajemnej w ramach współpracy transgranicznej z Republiką Czeską.

/.../

W ćwiczeniach wzięło udział w sumie blisko 90 pojazdów i 400 strażaków PSP, OSP oraz z Republiki Czeskiej.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 12/2016.

Obrazy
Elementy ratownictwa wysokościowego ćwiczono m.in. na terenie Elektrowni Opole; fot. archiwum KW PSP w Opolu

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry