Na Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Bielsku Podlaskim drużyna żeńska z Bociek zdobyła I miejsce, a drużyna męska II miejsce. Zawodnikom towarzyszą wójt gminy Boćki Stanisław Derehajło oraz prezes OSP Boćki Marta Tymińska i komendant gminny ZOSP RP Tadeusz Turkowicz; fot. archiwum OSP Boćki
Straże w Boćkach
Ochotnicze straże pożarne, poza zapewnieniem mieszkańcom bezpieczeństwa, odgrywają ważną rolę w podtrzymywaniu tradycji i rozwijaniu kultury.

W gminie Boćki, znajdującej się w powiecie bielskim, w południowej części województwa podlaskiego istnieje osiem ochotniczych straży pożarnych, ale tylko cztery z nich prowadzą aktywną działalność ratowniczo-gaśniczą. Pozostałe spełniają się w działalności kulturalnej i podejmowaniu inicjatyw skierowanych do lokalnej społeczności.

/.../

Spośród ponad czterech i pół tysiąca osób zamieszkujących gminę 198 to strażacy. Jednostką wiodącą, najliczniejszą i najlepiej wyposażoną jest należąca od 1995 roku do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego OSP Boćki.

/.../

OSP Adryjanki (samochód średni jelcz), OSP Wygonowo (samochód średni star) i OSP Dubno (samochód lekki ford transit) wspomagają w działaniach ratowniczo-gaśniczych strażaków z Bociek. OSP są także w: Krasnej Wsi, Mołoczkach, Śnieżkach i Wiercieniu, ale obecnie rzadko uczestniczą w akcjach. Gmina zabezpieczana jest przed pożarami również w ten sposób, że na wsiach ustawiane są skrzynki ze sprzętem pożarniczym. Są w nich m.in. zakupione z funduszy sołeckich węże i prądownice.

/.../

W środowisku pożarniczym wielu osobom, gdy słyszą nazwę Boćki, przed oczami staje zespół Klekociaki. To dlatego, że występował on na wielu przeglądach zespołów scenicznych organizowanych przez Związek OSP RP i zwracał na siebie uwagę repertuarem, strojami i wysokim poziomem wykonania programu.

/.../

Dziesięć lat temu utworzona została Orkiestra Dęta OSP Boćki, która liczy 25 muzyków. Dlaczego przy OSP, a nie przy GOK? – OSP ma ponad 100 lat, jest ostoją tradycji. To jest trwała wartość.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 12/2016.
Obrazy
Na Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Bielsku Podlaskim drużyna żeńska z Bociek zdobyła I miejsce, a drużyna męska II miejsce. Zawodnikom towarzyszą wójt gminy Boćki Stanisław Derehajło oraz prezes OSP Boćki Marta Tymińska i komendant gminny ZOSP RP Tadeusz Turkowicz; fot. archiwum OSP Boćki

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry