Prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak; fot. Dorota Pardecka
To oni będą przyznawać FLORIANY
Wśród jurorów FLORIANÓW znaleźli się m.in. prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak oraz prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski.

Członkowie Kapituły Konkursu FLORIANY są autorytetami w obszarach, w których przyznawane będą nagrody za najciekawsze inicjatywy podejmowane przez OSP oraz ich partnerów. W trzeciej odsłonie spotkań z jurorami na łamach „Strażaka” gościmy prezesa ZG ZOSP RP Waldemara Pawlaka oraz prezydenta Pracodawców RP Andrzeja Malinowskiego, organizacji, która jest Partnerem naszego Konkursu.


WALDEMAR PAWLAK

Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej. Pasjonat nowoczesnych technologii, cyfrowych form komunikacji oraz innowacyjnych koncepcji społecznych.

Liczne i bardzo różne społeczne inicjatywy realizowane przez OSP i ich partnerów dla mieszkańców wsi i miasteczek nie były do tej pory jakoś szczególnie doceniane i prezentowane. A to druga, obok ratowniczej, bardzo ważna część działalności strażaków ochotników.
To bardzo ważne, żebyśmy odnaleźli to, co najczęściej wydaje się zwyczajne i codzienne, a w istocie jest niezwykłe z punktu widzenia dzisiejszych realiów rynku i zachowań ludzi. Strażacy często podejmują inicjatywy mające na celu dobro drugiego człowieka i całych społeczności, nie oglądając się na korzyści materialne. Traktują to w kategoriach rozwoju i tworzenia nowych ciekawych możliwości życiowych. Czasami mam wrażenie, że przypomina to działalność, jaka cechuje środowisko wolnego oprogramowania, w którym tworzy się narzędzia i możliwości do tego, by później w oparciu o nie móc rozwijać swoje talenty. Tak powstał Linux i to jest ciekawy fenomen w przestrzeni gospodarczej. A strażacy mobilizują środowiska lokalne nie tylko w zakresie ochrony przed zagrożeniami, ale też wielu innych działań, na przykład związanych z młodzieżą, sportem, kulturą.
To są świetne drużyny młodzieżowe, ale też wspaniałe orkiestry, które dziś reprezentują światowy poziom, co można śmiało powiedzieć, obserwując ich występy na przeglądach.

Konkurs FLORIANY ma również na celu integrację środowisk lokalnych: samorządów, OSP, innych organizacji, pracodawców i przedsiębiorców oraz inspirowanie ich do współpracy i podejmowania wspólnych inicjatyw. Dlaczego to takie ważne?
Ogólnopolski Konkurs FLORIANY ma przyczynić się do promowania, pokazania i nagrodzenia najciekawszych inicjatyw, które integrują społeczności lokalne i w których obecni są strażacy ochotnicy. Zależy nam na zaprezentowaniu tych najbardziej aktywnych ochotniczych straży pożarnych w relacjach zarówno z lokalnymi społecznościami, samorządami oraz lokalnymi przedsiębiorcami, a szczególnie pracodawcami. Kiedyś podczas strażackiego pikniku spotkałem firmę zagraniczną, która w swoim zakładzie zachowała ochotniczą straż pożarną. Zaciekawiło mnie to i zapytałem właściciela, dlaczego zdecydował się kontynuować działalność przyzakładowej ochotniczej straży. Powiedział, że strażacy reprezentują taką postawę, która upewnia go w tym, że zadbają o bezpieczeństwo całej firmy. Co więcej, dają gwarancję zaangażowania w sprawy gospodarcze, ale także więzi i dobrych relacji ze środowiskiem lokalnych mieszkańców. Jest też przykład z Warmii i Mazur, gdzie strażacy ochronili jeden z zakładów przetwórstwa drewna i tym samym zdobyli trwałego sponsora, który teraz nie szczędzi środków, żeby mieli dobre wyposażenie. Na własnym przykładzie przekonał się, jak wiele znaczy straż pożarna, która jest na miejscu i potrafi ofiarnie walczyć, by ocalić zakład przez zniszczeniem. Takie przykłady współpracy i relacji – straży pożarnych, samorządów, pracodawców chcemy pokazywać. Często bowiem traktujemy je jako codzienną rzeczywistość, rutynowe, zwyczajowe zachowania, a nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wyjątkowe mają znaczenie dla tworzenia lokalnej wspólnoty, która współpracując ze sobą i współdziałając na różnych płaszczyznach, może bezpieczniej, ciekawiej i radośniej żyć.

 

ANDRZEJ MALINOWSKI

Doktor nauk ekonomicznych, od 2001 roku prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, najstarszej i największej organizacji pracodawców w Polsce, która jest Partnerem Związku OSP RP w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY.

Przeczytałam, że organizacja, której jest Pan liderem, stawia sobie za cel „tworzenie państwa przyjaznego pracodawcom, ale w poszanowaniu praw pracowniczych, bo gospodarka musi rozwijać się w sposób zrównoważony, a względy ekonomiczne nigdy nie mogą znacznie dominować nad społecznymi”. Co to znaczy?

Dokładnie to, co Pani przeczytała – gospodarka musi się rozwijać w sposób zrównoważony, a żaden jej element nie może zdławić innych. Oczywiście, przedsiębiorcy są fundamentem gospodarki, ale doskonale zdajemy sobie sprawę z wagi spraw społecznych. Wyrazem tego są kodeksy etyczne, jakie coraz częściej pojawiają się w firmach – bo etyka jest jak najbardziej potrzebna w biznesie. Kodeksy etyczne nie tylko ustanawiają jasny system zasad i wartości w relacjach z klientami czy partnerami handlowymi, ale także regulują kwestie, takie jak świadczenia pracownicze, warunki pracy, równość możliwości, zaangażowanie w sprawy społeczności lokalnej. W ten sposób kodeksy etyczne tworzą pozytywny wizerunek firmy na rynku i zwiększają zaufanie do niej. Przecież każdy przedsiębiorca dąży do tego, by być postrzeganym jako solidny, uczciwy i rzetelny partner. Stąd poszanowanie praw pracowniczych to nie tylko powinność pracodawcy – to się po prostu opłaca.

Organizacja od września uczestniczy w pracach Rady Dialogu Społecznego, czyli powołanego w miejsce Komisji Trójstronnej i funkcjonującego na poziomie centralnym forum dialogu trzech stron – pracowników, pracodawców oraz rządu. Jakie są zamierzenia Pracodawców RP w związku z obecnością w RDS, na co mogą liczyć pracodawcy oraz pracownicy?
Na nasze ogromne zaangażowanie w prace Rady, bo tematów jest bardzo dużo. Powiedzmy sobie wprost – przez ten pierwszy rok, pod przewodnictwem strony związkowej, RDS nie wykorzystała wszystkich narzędzi, jakimi dysponuje, np. inicjatywy legislacyjnej, możliwości kierowania wniosków do Sądu Najwyższego czy instytucji wysłuchania publicznego. To trzeba zmienić.
Rada nie może też pozwolić na łamanie prawa, a tym przecież jest procedowanie ustaw bez konsultacji z partnerami społecznymi w ramach RDS lub przekazywanie w takich terminach, że konsultacje mogą potrwać co najwyżej kilkadziesiąt godzin. Takie zachowania ze strony polityków na pewno nie są dialogiem społecznym.
Natomiast jednym z najważniejszych tematów, jakim RDS musi się zająć, jest Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wicepremiera Mateusza Morawieckiego. To dokument kluczowy dla rozwoju polskiej gospodarki i zapewniam, że będziemy nad nim pracować. Od tego, jaki nadamy kształt tej wizji, zależy to, w jakich warunkach będą działać polscy przedsiębiorcy. A mają oni ogromny potencjał – trzeba jednak zdjąć z nich okowy biurokratyzmu, niestabilnego i skomplikowanego prawa, wrogiego nastawienia urzędników.

Podkreśla Pan, że ceni przedsiębiorczość Polaków. W Konkursie FLORIANY będziemy promować i nagradzać inicjatywy społeczne, w realizowaniu których również potrzebna jest swojego rodzaju przedsiębiorcza aktywność i kreatywność. Dlaczego jest ona tak ważna?
Kreatywność to przecież innowacyjność – a ona jest kluczem sukcesu w biznesie. Największe przychody i najszybszy rozwój osiągają firmy, które są bardziej innowacyjne od innych. Ale zaznaczam, innowacyjnym trzeba być nieustannie. W biznesie sukces nie jest niczym trwałym, trzeba go zdobywać każdego dnia ciężką pracą. Chwalenie się sukcesem z wczoraj to puste słowa, bo dziś jedynym, co się liczy, to osiągnięcie sukcesu jutro. A do tego trzeba aktywności i kreatywności. Sięganie po najnowsze technologie, jak rewolucja cyfrowa, zwracanie się ku odległym rynkom, jak Chiny – w tym wypadku właśnie pojawiły się nowe możliwości, dzięki kontaktom na najwyższym międzypaństwowym szczeblu. Tu znów pojawia się Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która z innowacyjności czyni podstawę rozwoju. I słusznie, trzeba jednak tę innowacyjność wesprzeć, przewidzieć ulgi dla firm inwestujących w badania i rozwój.

Rozmawiała DOROTA PARDECKA

 

Przeczytaj więcej o konkursie FLORIANY
Obrazy
Prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak; fot. Dorota Pardecka

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry