2016-11-22 01:00:00

Szkolenie w komorze dymowej

W tym roku w sieradzkim ośrodku przeszkolono już ponad siedmiuset druhów. Do końca grudnia będzie ich prawie tysiąc.

12 listopada kadra Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi z siedzibą w Sieradzu przeprowadziła kolejne w tym roku, bo już 39, ćwiczenia w komorze dymowej dla strażaków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.

Testy w komorze dymowej przeznaczone są dla druhów OSP pracujących w sprzęcie ochrony układu oddechowego w ramach „Szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP oraz ćwiczeń doskonalących”. W ćwiczeniach brało udział dwudziestu pięciu druhów z jednostek OSP z powiatu pajęczańskiego.

Celem ćwiczeń jest sprawdzenie oraz doskonalenie umiejętności, a także nawyków w zakresie:

  • pracy w  sprzęcie ochrony układu oddechowego i jego obsługi,
  • technik działania w sprzęcie ochrony układu oddechowego oraz w ubraniach ochronnych,
  • pracy przy dużym obciążeniu psychofizycznym, tj.: w warunkach zaciemnienia, zadymienia, ograniczonej przestrzeni, podwyższonej temperatury oraz hałasu,
  • poruszania się w nieznanym i złożonym przestrzennie układzie komunikacji poziomej i pionowej.

W tym roku do 12 listopada przeszkolono już siedmiuset czterdziestu druhów, docelowa liczba przeszkolonych ma wynieść dziewięćset osób.

 newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry