Fot. archiwum ZOM-Gm. ZOSP RP w Suwałkach
Czuwają na biegunie
Władze gminy Suwałki ściśle współpracują z tamtejszymi OSP, bo na nich opiera się zapewnienie mieszkańcom ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.

Gmina Suwałki, miejsce określane jako polski biegun zimna, położona jest w północnej części województwa podlaskiego. W gminie, na obszarze 265 km2, w 49 sołectwach rozmieszczonych wokół miasta Suwałki mieszka 7400 osób. Działa siedem OSP liczących łącznie 199 członków.

/.../

Gmina opłaca badania lekarskie dopuszczające strażaków do udziału w akcjach, a także szkolenia realizowane przez podmioty inne niż Państwowa Straż Pożarna, np. kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy, pilarzy, wodno-nurkowe, obsługi agregatów prądotwórczych. Remizy są własnością gminy, więc samorząd finansuje ich remonty, rozbudowę, ogrzewanie, energię elektryczną.

/.../

Suwalscy strażacy wykazują dużo inwencji w poszukiwaniu źródeł finansowania działalności OSP i trzeba przyznać, że z dobrym skutkiem. W latach 2014–2015 OSP Potasznia, Nowa Wieś i Turówka Nowa uzyskały pieniądze z Programu Operacyjnego „RYBY” (PO RYBY Województwo Podlaskie 2007–2014).

/.../

Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego, znając specyfikę poszczególnych OSP i ich możliwości, koordynuje działalność jednostek, zakupy sprzętu, szkolenia. Jeśli występują problemy, omawiane są na zwoływanych w miarę potrzeb posiedzeniach. Można powiedzieć, że zarząd pełni rolę łącznika pomiędzy władzami gminy, Komendą Miejską PSP w Suwałkach i ochotniczymi strażami pożarnymi.

/.../

Każda OSP jest inna, jednak wszystkie razem chronią mieszkańców w razie pożaru, powodzi, szkód wyrządzonych przez wichury, udzielają pomocy ofiarom wypadków drogowych, a także odgrywają istotną rolę w życiu społecznym i kulturalnym gminy.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 11/2016.
Obrazy
Fot. archiwum ZOM-Gm. ZOSP RP w Suwałkach

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry