Co to jest nota księgowa?

Czym jest nota księgowa i czy można ją stosować w każdym przypadku?

Nota księgowa może mieć charakter obciążeniowy, uznaniowy lub obciążeniowo-uznaniowy. Jest dokumentem stosowanym w rozliczeniach między partnerami. Organizacjom zdarza się wystawianie lub przyjmowanie not księgowych np. przy zwrocie kosztów przy wspólnej realizacji projektu z dotacji, umowach czy składkach członkowskich.

/.../

Zasady dotyczące wystawiania, korygowania czy wzoru not księgowych powinny być określone w przepisach wewnętrznych organizacji, gdyż nie ma ogólnie obowiązujących przepisów regulujących tę kwestię.

/.../

Opis operacji w nocie księgowej powinien wskazać właściwy dokument źródłowy, który stanowił podstawę jej wystawienia. W przypadku rozliczania wydatków związanych z realizowanym projektem pomiędzy partnerami dokumentem takim mogą być kopie faktur, które załączone do noty księgowej potwierdzają wysokość kwoty wydatkowanej przez stowarzyszenie na cele realizowanego projektu.

/.../
 
Ponieważ nie ma ustalonego wzoru noty księgowej, możemy napotkać różne formy graficzne tego dokumentu.

/.../

Czasami zdarza się, że nota księgowa mylona jest z notą korygującą. Jednak są to zupełnie inne dokumenty.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 11/2016.newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry