Kierowanie ruchem drogowym przez członka OSP

Warto wiedzieć, na jakiej podstawie prawnej, w jakiej sytuacji i w jaki sposób strażacy ochotnicy mogą kierować ruchem drogowym.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10 z Ustawy z 20 czerwca 1997 r. ‒ Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity – Dz.U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm. – dalej jako u.p.r.d.) polecenia lub sygnały może dawać uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze członek ochotniczej straży pożarnej podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej. Osoba taka powinna być łatwo rozpoznawalna i widoczna z dostatecznej odległości, zarówno w dzień, jak i w nocy.

/.../

Członkowie ochotniczej straży pożarnej dający polecenia i sygnały w zakresie kierowania ruchem na drodze podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej powinni być wyposażeni w ubranie specjalne zgodne z wymogami ujętymi w przepisach określających strój tej formacji.

/.../

Osobą, której członek OSP może wydawać polecenia i sygnały, jest uczestnik ruchu drogowego. Zgodnie z definicją legalną tego pojęcia określoną w art. 2 pkt 17 u.p.r.d. uczestnik ruchu to pieszy, kierujący, a także inne osoby przebywające w pojeździe lub na pojeździe znajdującym się na drodze.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 11/2016.newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry