Loteria fantowa organizowana przez OSP

Jak zgodnie z prawem zorganizować loterię fantową na cele społecznie użyteczne?

Zarząd OSP zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, jakie warunki powinna spełniać jednostka, aby mogła zorganizować loterię fantową. Czy wymagane jest zezwolenie na zbiórkę fantów, a następnie sprzedaż losów?

Kwestię loterii reguluje Ustawa z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity – Dz.U. z 2016 r., poz. 471 – dalej jako u.g.h.). Zgodnie ze słowniczkiem ustawowym zamieszczonym w artykule drugim tej ustawy loterie fantowe i loterie pieniężne stanowią gry losowe. Grami losowymi są gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku, a warunki gry określa regulamin.

/.../

Urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach jest dozwolone wyłącznie na zasadach określonych we właściwej ustawie (art. 3 u.g.h.).
Prowadzenie działalności w zakresie m.in. loterii pieniężnych stanowi monopol państwa.

/.../

Loterie fantowe mogą być urządzane, na podstawie udzielonego zezwolenia, przez osoby fizyczne, osoby prawne (w tym ochotnicze straże pożarne) lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

/.../

Loterie fantowe, w których wartość puli wygranych jest wyższa od kwoty bazowej, o której mowa w art. 70 u.g.h., oraz nie przekracza piętnastokrotności tej kwoty, mogą być urządzane przez organizację pożytku publicznego (w tym OSP posiadające taki status) po dokonaniu ich zgłoszenia.

 

Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 11/2016.newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry