Szkolenie warszawskich druhów

Warszawscy strażacy ochotnicy zaznajomili się z taktyką zwalczania pożarów zewnętrznych, wewnętrznych oraz pożarów w transporcie drogowym.

Jak informuje Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie „Szkolenie podstawowe dla strażaków OSP z terenu m. st. Warszawy” przeprowadzono 5 listopada w stołecznej Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 16. Zajęcia poprowadzili dowódca i zastępca dowódcy zmiany II z JRG nr 16 - mł. bryg. Piotr Machowski oraz kpt. Kamil Golba.


Podczas zajęć teoretycznych poruszono szereg zagadnień dotyczących taktyki zwalczania pożarów zewnętrznych, wewnętrznych oraz pożarów w transporcie drogowym.

Natomiast podczas zajęć praktycznych kpt. Kamil Golba - posiadający uprawnienia instruktora pożarów wewnętrznych zaprezentował tzw. "domek dla lalek z daszkiem”, który jest improwizacją pomieszczenia objętego pożarem. Pokaz ten miał na celu przybliżenie zjawisk (m.in. flashover oraz backdraft) jakie mogą napotkać ochotnicy podczas prowadzenia działań gaśniczych.


W trakcie zajęć praktycznych zaprezentowano również współpracę w rocie między ratownikami w poszczególnych sytuacjach, takich jak: poruszanie się z linią gaśniczą, wejście do pomieszczenia objętego pożarem (sprawdzenie temperatury drzwi, schłodzenie gazów pożarowych), poruszanie się w pomieszczeniu objętym pożarem, komunikacja na umówiony gest oraz inne pomocne uproszczenia stosowane podczas działań gaśniczych.

Na zakończenie szkolenia zaprezentowano i omówiono techniki podawania prądów gaśniczych.

 newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry