2016-10-21 11:19:22

Dzień Strażaka w Mieszkowicach

Jednym z punktów tegorocznych obchodów Dnia Strażaka powiatu gryfińskiego było poświęcenie i przekazanie sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Łysogórkach.

Uroczystości rozpoczęły się 20 maja przemarszem pocztów sztandarowych spod remizy w Mieszkowicach do miejscowego kościoła. Pododdziałami OSP dowodził Adam Cyborg, a PSP mł. kpt. Jacek Skibiński. Okolicznościową mszę świętą koncelebrowali: abp Andrzej Dzięga i zachodniopomorski kapelan wojewódzki strażaków mł. bryg. ks. Ryszard Szczygieł. Podczas nabożeństwa poświęcono nowy sztandar dla OSP w Starych Łysogórkach ufundowany przez lokalną społeczność. Po zakończonej modlitwie pododdziały przemaszerowały na plac Wolności w Mieszkowicach. Tam odbyła się główna część Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka 2016. Meldunek o gotowości do rozpoczęcia apelu zastępcy komendanta wojewódzkiego PSP w Szczecinie st. bryg. Jackowi Rudzińskiemu złożył dowódca uroczystości mł. bryg. Sławomir Michalski.

Gości przybyłych na uroczystość, strażaków ochotników i funkcjonariuszy PSP powitał p.o. komendanta powiatowego PSP w Gryfinie mł. bryg. Andrzej Prokopski. Okolicznościowe przemówienia z okazji 70-lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieszkowicach wygłosili: burmistrz Mieszkowic Andrzej Salwa oraz prezes OSP Mieszkowice Józef Łuszczek.

Kolejnym punktem programu było powołanie nowego komendanta powiatowego PSP w Gryfinie mł. brygadiera Andrzeja Prokopskiego. Następnie wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Woj. Zachodniopomorskiego Lech Szymanowicz wręczył sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Łysogórkach. Srebrnymi medalami „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczono OSP w Starych Łysogórkach i Troszynie. Złotym Znakiem Związku OSP RP uhonorowano Stanisława Kujawę, a Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza Franciszka Hryniewicza. Medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali: złote: Paweł Trzaskoś (po raz drugi), Jan Ragan, Sebastian Składanowski, Jacek Gręda i Czesław Caban, srebrne: mł. kpt. Jacek Skibiński, ogn. Marcin Czerniawski, mł. ogn. Bartosz Azarkiewicz, Jerzy Oleksy i Franciszek Bąk, brązowe: mł. ogn. Krzysztof Lutyński, st. sekc. Grzegorz Chmielarz, sekc. Artur Bladosz, sekc. Arkadiusz Koczan, Kamil Charęzy, Oskar Czuchrowski, Filip Miłosz, Marcin Lewandowski, Arkadiusz Szachnowski, Dawid Bednarz, Marcin Krąp, Leszek Kantor,  Jan Grzyś, Krzysztof Motyka, oraz strażacy z Niemiec: Timm Lutz, Roger Sy i Uwe Benning. Srebrną Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” odebrał bryg. Piotr Juzyszyn. Z kolei brązowe otrzymali: ogn. Marcin Zieliński, st. ogn. Adam Felicki i kpt. Maciej Wysocki. Dekoracji dokonali st. bryg. Jacek Rudziński w asyście mł. bryg. Andrzeja Prokopskiego.

Zarząd Ligi Obrony Kraju odznaczył srebrnymi medalami „Za Zasługi dla LOK”:  mł. bryg. Andrzeja Prokopskiego, mł. bryg. Sławomira Michalskiego i Andrzeja Szczepaniaka.

Medale wręczył prezes Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego LOK Franciszek Bąk.

Defilada pododdziałów pożarniczych oraz prezentacja sprzętu ratowniczego będącego na wyposażeniu Komendy Powiatowej PSP w Gryfinie zakończyła uroczysty apel.

Wśród gości obecnych na obchodach Dnia Strażaka byli m.in.: przedstawiciele powiatowych i gminnych samorządów lokalnych, były zachodniopomorski komendant wojewódzki PSP nadbrygadier Henryk Cegiełka oraz rodziny i przyjaciele strażaków.newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry