2016-10-19 00:37:33

Manewry w Kampinosie

Pięćdziesiąt wozów straży pożarnej zjechało do Palmir i Czosnowa.

14 października w miejscowości Palmiry oraz Czosnów (pow. nowodworski) miały miejsce ćwiczenia pod kryptonimem „Kampinos 2016” - informuje Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Scenariusz ćwiczeń zakładał pożar lasu, który zauważono w oddziale 103 Kampinoskiego Parku Narodowego. Początkowa powierzchnia pożaru obejmowała około pięć hektarów lasu. Niestety, ogień rozprzestrzeniał się w kierunku zabudowań mieszkalnych w okolicy miejscowości Palmiry i ostatecznie objął powierzchnię dwustu hektarów lasu.

Ćwiczenia miały na celu m.in. doskonalenie: alarmowania i dysponowania pododdziałów Mazowieckiej Brygady Odwodowej; prowadzenia działań gaśniczych na terenie kompleksów leśnych ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia zaopatrzenia wodnego (pompowanie i przetłaczanie wody na duże odległości); dowodzenia na poziomie taktycznym oraz strategicznym; systemów łączności dowodzenia i współdziałania; współdziałania ze służbami i instytucjami zaangażowanymi w działania gaśnicze.

W ćwiczeniach brały udział pododdziały Mazowieckiej Brygady Odwodowej, w tym kompanie gaśnicze i specjalne centralnego odwodu operacyjnego oraz wojewódzkiego odwodu operacyjnego. Ponadto do działań zaangażowano siły i środki plutonu logistycznego oraz sekcję ratownictwa medycznego i samochody dowodzenia i łączności, na bazie których utworzono sztab mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP.

W ćwiczeniach brało udział stu sześćdziesięciu strażaków i pięćdziesiąt samochodów straży pożarnej.

 newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry