FLORIANY
Szanowne Druhny, Szanowni Druhowie, Drodzy Czytelnicy

Ruszył Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów − FLORIANY!

Głównym celem FLORIANÓW jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców małych i większych miejscowości, integracji oraz rozwoju lokalnych środowisk, przeciwdziałania wykluczeniu.

OSP, z pomocą partnerów i przyjaciół, realizują wiele tego rodzaju społecznych inicjatyw. Pragniemy je pokazywać i nagradzać, a także inspirować innych, by podejmowali podobne działania. Dlatego serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie FLORIANY, w którym przyznawane będą prestiżowe i atrakcyjne nagrody.

Kategorie konkursowe obejmują rozmaite dziedziny – bezpieczeństwo, edukację dzieci, młodzieży oraz dorosłych, ochronę środowiska, kulturę i tradycję, sport i rekreację, aktywizację seniorów i łączenie pokoleń, innowacyjne rozwiązania oraz integrację cyfrową, współpracę zagraniczną, integrację społeczną, poprawę lokalnej infrastruktury i estetyki przestrzeni publicznej.
Uczestnicy będą mogli zgłaszać do nagrody także najbardziej zaangażowanych społecznie pracodawców, którzy wspierają pożyteczne lokalne inicjatywy oraz środowiska.

Organizatorem FLORIANÓW jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, a w jego imieniu miesięcznik „Strażak”.
Szczegółowe informacje będzie można znaleźć na stronach internetowych: www.floriany.pl, www.strazak.org.pl, www.zosprp.pl

Jeśli Twoja OSP podjęła ciekawą społeczną inicjatywę lub zrealizowała pożyteczny projekt, nie czekaj, zgłoś Wasze przedsięwzięcie do FLORIANÓW! Serdecznie zapraszamy.


Redaktor Naczelna miesięcznika „Strażak”

Dorota Pardecka
Obrazy

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry