Drużyny MDP Kościelna Wieś biorące udział w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Gołuchowie w 2016 r.; fot. archiwum OSP Kościelna Wieś
O bezczynności nie ma mowy
Wyjeżdżali do akcji najwięcej spośród wszystkich OSP powiatu pleszewskiego niebędących w KSRG.

W gminie Gołuchów, w powiecie pleszewskim działa osiem ochotniczych straży pożarnych, są to OSP: Bielawy, Bogusław-Bogusławice, Gołuchów, Jedlec, Karsy, Kościelna Wieś, Krzywosądów, Kuchary.

/.../

Nawet teraz, nie należąc do KSRG, OSP Kościelna Wieś często uczestniczy w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

/.../

Wiceprezes i naczelnik Piotr Binek uważa, że strażacy z jego jednostki są dobrze wyszkoleni. Nie było przypadku, żeby Komenda Powiatowa PSP w Pleszewie odmówiła przyjęcia na kurs kogoś z ich straży, dlatego że OSP nie jest w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. Niedawno kurs kierowców konserwatorów ukończyło 5 osób, wśród których, co warte jest podkreślenia, były 3 kobiety. Gmina nie ma problemów z ponoszeniem kosztów związanych ze szkoleniem.

/.../

Od 2015 roku z inicjatywy naczelnika Piotra Binka działają dwie młodzieżowe drużyny pożarnicze zrzeszające 25 dziewcząt i chłopców.

/.../

W Kościelnej Wsi jest ktoś, kto zyskał uznanie w całym powiecie. To Bernard Doktór, zastępca gospodarza OSP. W konkursie ogłoszonym przez redakcję „Życia Pleszewa” uzyskał tytuł „Superstrażak 2015/2016 powiatu pleszewskiego”. Wpływ na przyznanie mu tego zaszczytnego tytułu miały: wszechstronność działań, gotowość do niesienia pomocy innym, wyjście z inicjatywą zbiórki pieniędzy na leczenie kolegi chorego na raka.

/.../

Straż korzysta ze współczesnych form komunikowania się ze społeczeństwem, ma swoją stronę internetową, obecna jest na Facebooku. Druhowie chętnie nawiążą kontakt z innymi strażakami – użytkownikami tego serwisu społecznościowego.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 10/2016.
Obrazy
Drużyny MDP Kościelna Wieś biorące udział w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Gołuchowie w 2016 r.; fot. archiwum OSP Kościelna Wieś

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry