2016-10-13 11:00:00
Członkowie MDP OSP Nowy Korczyn po wygranych VII Krajowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych  MDP CTIF w Słubicach w 2006 roku; fot. archiwum OSP Nowy Korczyn
Wsparcie trenera
Reprezentowali Polskę na zawodach w Szwecji i Czechach. Wspierał ich opiekun Andrzej Wajs.

Chcesz wiedzieć, jak pozyskać dzieci i młodzież dla OSP? Co zrobić, żeby młodzi pokochali ochotniczą straż pożarną? Jak sprawić, by chcieli się doskonalić i odnosili sukcesy?

Odkrywamy tajniki

Jak osiągnąć sukces w pracy z młodzieżą


/.../

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Korczynie powstała w latach siedemdziesiątych XX wieku. Pierwszym jej opiekunem był nieżyjący już druh Tadeusz Kliś. Od 1980 roku pieczę nad adeptami sztuki pożarniczej sprawuje Andrzej Wajs. Głównym celem młodzieży odwiedzającej remizę w Nowym Korczynie zawsze był sport.

/.../

Druh Wajs, trzymając w ręku regulamin zawodów, który w wielu miejscach był dla niego niezrozumiały, skontaktował się z najlepszą wówczas w kraju młodzieżówką działającą przy OSP Kawęczyn. Po kilku rozmowach telefonicznych z jej opiekunem Piotrem Pieśkiewiczem, dziewczęta i chłopcy z Nowego Korczyna wybrali się na trening do Kawęczyna, żeby zobaczyć, jak w praktyce wyglądają przygotowania do zawodów według nowego dla nich regulaminu.

/.../

Wyjazd na olimpiadę do Szwecji okazał się dla chłopców z Nowego Korczyna bardzo udany. Na pięćdziesiąt startujących drużyn zajęli dziewiąte miejsce. Rok później druhowie również doskonale poradzili sobie w rywalizacji na szczeblu krajowym.

/.../

Praca z młodymi ludźmi to nie tylko pasmo sukcesów. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Nowego Korczyna ma też na swoim koncie wiele porażek, o których trener nie wstydzi się mówić. Uważa, że dzięki nim wie, nad czym jeszcze musi popracować ze swoją ekipą.

/.../

Zdaniem Andrzeja Wajsa, aby prowadzić prężną młodzieżową drużynę pożarniczą, która będzie odnosiła sukcesy w zawodach sportowo-pożarniczych, trzeba utworzyć ją z osób, które kochają sport, szybko biegają i chcą coś osiągnąć.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 10/2016.
Obrazy
Członkowie MDP OSP Nowy Korczyn po wygranych VII Krajowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych  MDP CTIF w Słubicach w 2006 roku; fot. archiwum OSP Nowy Korczyn

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry