Obserwacja zjawisk pożarowych z wykorzystaniem dużego modelu ogniowego; fot. Krzysztof Datta
Trzeba się szkolić
Pożary wewnętrzne to jedne z najtrudniejszych zadań, z jakimi muszą się mierzyć strażacy. Ostatnie dekady przyniosły wiele zmian w dziedzinie gaszenia takich pożarów.

Mottem warsztatów były dwie znane prawdy polskich instruktorów Compartment Fire Behaviour Training – „Pierwszą powinnością strażaka jest ratować życie. Kiedy tego nie robi, pierwszą powinnością strażaka jest szkolić się!” oraz „Rutyna jest śmiercią profesjonalizmu”. Po szkoleniu z zakresu pożarów wewnętrznych strażacy z Pomorza zachęcają – organizujcie warsztaty z liderami CFBT Polska.

/.../
 
W marcu 2014 roku kierownictwo PSP zdecydowało o stworzeniu zunifikowanego systemu kształcenia w dziedzinie gaszenia pożarów wewnętrznych.

/.../

Warsztaty z zakresu zwalczania pożarów wewnętrznych zostały zorganizowane na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierżążnie (pow. kartuski, woj. pomorskie). Udział w nich wzięło ponad 60 strażaków PSP i OSP z powiatu kartuskiego, m.in. OSP: Dzierżążno, Brodnica Górna, Mirachowo, Staniszewo, Żukowo, Zawory, Chmielno, Karsin (pow. kościerski) oraz JRG Kartuzy. Szkolenie poprowadzili instruktorzy CFBT Polska: Adam Skrzypkowski, Tomasz Dettlaff oraz Mateusz Szultka. Głównymi organizatorami szkolenia byli strażacy ochotnicy z Dzierżążna.

/.../

Instruktorzy omówili m.in. rolę i potencjał wody jako środka gaśniczego, zagrożenia, jakie występują w środowisku pożaru oraz dane fizykochemiczne. Udzielali też wskazówek, jak czytać dym i rozpoznawać sytuację pożarową po innych widocznych symptomach.

/.../

W większości OSP brak jest systematyczności w procesie szkolenia strażaków, dotyczy to zwłaszcza szkoleń specjalistycznych o rozszerzonym spektrum działania. Do takich należy niewątpliwie szkolenie z zakresu zwalczania pożarów wewnętrznych.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 10/2016.
Obrazy
Obserwacja zjawisk pożarowych z wykorzystaniem dużego modelu ogniowego; fot. Krzysztof Datta

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry