Prowadzenie kasy w OSP

Choć dokonywanie płatności bezgotówkowych jest już powszechne, w wielu OSP, szczególnie tych mniejszych, nadal najpopularniejszą formą płatności jest gotówka.

Choć transakcje bezgotówkowe rozwijają się dynamicznie, to wciąż można się spotkać z sytuacją, że w niektórych sklepach za zakupy można zapłacić tylko gotówką. Często też zdarza się, że członkowie władz nie posiadają kart płatniczych do rachunku organizacji, co automatycznie uniemożliwia dokonywanie zakupów w sklepach detalicznych w formie bezgotówkowej.

/.../

Obowiązujące przepisy nie nakładają na stowarzyszenia obowiązku prowadzenia kasy. Prowadzenie obrotu gotówkowego lub rezygnacja z niego to wynik samodzielnej decyzji władz OSP.

/.../

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie kasy w OSP zazwyczaj jest skarbnik. To on najczęściej zbiera składki członkowskie, dokonuje płatności czy wypłaca zaliczki członkom OSP. Jednak nie zawsze statut jednostki określa, kto jest odpowiedzialny za prowadzenie kasy.

/.../

Przepisy nie określają limitów gotówki w kasie, jednak każda organizacja powinna ustalić wysokość tzw. pogotowia kasowego, czyli maksymalnej wysokości środków pieniężnych, jakie się w niej znajdują.

/.../

Wszystkie operacje kasowe powinny być zebrane w jedno zestawienie zwane raportem kasowym. Powinien on być sporządzany na koniec każdego dnia, ale dopuszczalne są również dłuższe okresy.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 10/2016.newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry