Wybory do organów oddziału powiatowego Związku OSP RP

Na pytania dotyczące wyborów w Związku OSP RP odpowiada prawnik "Strażaka".

W związku z trwającą kampanią wyborczą w strukturach Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, zwracam się z prośbą o wyjaśnienie następujących kwestii dotyczących wyborów na poszczególnych szczeblach Naszego Związku: Czy członek Ochotniczej Straży Pożarnej wybrany przez zjazd gminny ZOSP RP jako delegat na zjazd powiatowy, który nie został jednocześnie wybranym jako przedstawiciel do zarządu oddziału powiatowego, może wejść w skład zarządu oddziału powiatowego? Czy zjazd powiatowy może na podstawie § 20 pkt. 3 Statutu Związku powołać takiego strażaka w skład zarządu? Jeżeli może powołać, to kto może zgłosić takiego strażaka? Czy członek Ochotniczej Straży Pożarnej, który nie został wybrany przez zjazd gminny ZOSP RP jako delegat na zjazd powiatowy, ani przedstawiciel do składu zarządu oddziału powiatowego, może wejść w skład tego zarządu? Czy zjazd powiatowy może na podstawie § 20 pkt. 3 Statutu Związku powołać takiego strażaka w skład zarządu?

Zgodnie z § 51 ust. 2 Statutu Związku zarząd oddziału powiatowego składa się z przedstawicieli zarządów oddziałów gminnych w liczbie określonej uchwałą zarządu oddziału powiatowego na wniosek jego prezydium. Zgodnie z § 64 ust. 1 pkt 8 Statutu Związku do kompetencji zarządu oddziału gminnego należy wybieranie ze swego grona przedstawicieli wchodzących w skład zarządu oddziału powiatowego i odwoływanie ich.

/.../

Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 10/2016.newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry