Ćwiczenia "Sosna 2016"

W ćwiczeniach zgrywających jednostek ochotniczej i państwowej straży pożarnej uczestniczyło blisko stu trzydziestu strażaków.

Jak podaje Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie, ćwiczenia zgrywające jednostek OSP i PSP oraz podmiotów współdziałających pod kryptonimem „Sosna 2016” odbyły się 22 września na terenie Nadleśnictwa Marcule w leśnictwie Ruda (gm. Kazanów, pow. zwoleński).

W scenariuszu manewrów założono pożar lasu na powierzchni czternastu hektarów, na którym prowadzone są działania gaśnicze. Celem szkolenia było sprawdzenie systemów alarmowania i łączności, współdziałania jednostek na terenie akcji oraz sprawdzenie organizacji zaopatrzenia wodnego podczas pożarów lasów na dużych obszarach.

W ćwiczeniach, poza jednostkami państwowej i ochotniczej straży pożarnej z terenu powiatu zwoleńskiego, brały udziały Kompania Gaśnicza „Szydłowiec” WOO oraz pluton ratowniczy „Pożar las” z powiatu lipskiego. Ponadto zadania realizowały również służby Nadleśnictwa Marcule oraz Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu, której funkcjonariusze prowadzili działania z pomocą psa tropiącego.

Łącznie w działaniach udział wzięło sto dwadzieścia siedem osób - dwadzieścia dziewięć pojazdów ratowniczych.
Na zakończenie ćwiczeń odbył się pokaz gaszenia pożaru lasu przez dwa samoloty gaśnicze.newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry