Socjolog prof. dr hab. Franciszek Wiktor Mleczko jest emerytowanym profesorem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; fot. Dorota Pardecka
Akcja ratunkowa dla świata Zachodu
Strażacy są mistrzami w niesieniu ratunku – mówi socjolog, prof. dr hab. Franciszek Wiktor Mleczko.

Ochotnicze straże pożarne i ich Związek OSP RP charakteryzują cechy, które pozornie zdają się wykluczać: różnorodność − przekonań, religii, postaw politycznych, stanów i wykonywanych zawodów, pokoleniowa, a jednocześnie jedność i patriotyzm, samorządność, ale też zdyscyplinowanie. Czy to mogą być te cechy, które, pozornie sprzeczne, pomogły organizacji przetrwać mimo często trudnych uwarunkowań?
To są cechy, które pomagały jej iść do przodu, bo żeby przetrwać, trzeba się rozwijać. Wyłączne kultywowanie tego, co już było nie oznacza, że to będzie trwałe. Nie wystarczy trwać, trzeba działać.

/.../

Są dwie inne cechy ochotniczych straży pożarnych, które dobrze obrazują tę pozorną sprzeczność − umiłowanie tradycji i nowoczesność. Prezes Związku Waldemar Pawlak często podkreśla: jesteśmy tradycyjnie nowocześni.
To bardzo pożyteczne, gdy wiemy, w czym chcemy być tradycyjni, a w czym jesteśmy bądź chcemy być nowocześni. Ochotnicze straże pożarne są tradycyjne w dochowaniu wierności określonym wartościom. Równocześnie są nowoczesne w wymiarze cywilizacyjnym.

/.../

Istotą Związku oraz OSP, którą w środowisku strażackim często się podkreśla, jest to, że organizacja potrafiła oprzeć się angażowaniu w politykę oraz że niezależnie od różnorodności przekonań jej członków doskonale jednoczyła się w tym humanistycznym działaniu.
Wśród strażaków, a także w kierownictwie Związku OSP RP, są ludzie bezpartyjni i członkowie różnych partii. Jako członkowie OSP zapominają o swojej partyjnej przynależności. Cele i ideały strażackie są ważniejsze.

/.../

Ustrój, do którego wróciliśmy, wyolbrzymia rolę własnego interesu, deprecjonuje interes wspólnoty. Oceniam, że dziś w Polsce nikt lepiej, nikt wiarygodniej niż OSP, choć miały tę rolę spełnić organizacje pozarządowe, nie rozwiązuje problemu: „Co my dla siebie, co my z sobą”? Strażacy wiedzą, jaka to siła – działanie ze sobą.Cały wywiad można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 9/2016.

Obrazy
Socjolog prof. dr hab. Franciszek Wiktor Mleczko jest emerytowanym profesorem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; fot. Dorota Pardecka

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry