Poseł na Sejm RP Władysław Kosiniak-Kamysz przecina symboliczną wstęgę. Towarzyszą mu mł. bryg. Robert Ryzner i bryg. Bogdan Jarosz; fot. Zdzisław Wójcik
120 lat OSP Sietesz
Jubileusz był okazją do wręczenia OSP nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego o wartości blisko 790 tysięcy złotych.

Ochotnicza Straż Pożarna w Sieteszy (gm. Kańczuga, pow. przeworski) powstała w 1896 roku. Kierował nią wówczas naczelnik Jan Zięba. Pierwszą sikawkę ręczną druhowie zakupili za pieniądze otrzymane od mieszkańców wsi. W 1943 roku z inicjatywy byłego naczelnika OSP Bolesława Rudnickiego i ks. Józefa Szlęka utworzono przy straży orkiestrę dętą.

/.../

Uroczystości związane z obchodami 120-lecia działalności OSP odbyły się 22 maja. Rozpoczęła je msza św. w intencji strażaków i ich rodzin, odprawiona w miejscowym kościele parafialnym pod przewodnictwem kapelana strażaków archidiecezji przemyskiej ks. prałata Mieczysława Rusina. Druga część jubileuszu została zorganizowana na placu strażackim, gdzie zaproszonych gości, poczty sztandarowe, delegacje strażaków z zaprzyjaźnionych OSP w: Chodakówce, Gaci, Harcie, Husowie, Kańczudze, Lipniku, Łopuszce Małej, Markowej i Żuklinie powitał prezes jubilatki Robert Ryzner.
Następnie dowódca uroczystości Zdzisław Kochmański został uhonorowany Złotym Znakiem Związku OSP RP. Wyróżniającym się druhom wręczono złote, srebrne i brązowe medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa” oraz odznaki „Za Wysługę Lat”.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 9/2016.
Obrazy
Poseł na Sejm RP Władysław Kosiniak-Kamysz przecina symboliczną wstęgę. Towarzyszą mu mł. bryg. Robert Ryzner i bryg. Bogdan Jarosz; fot. Zdzisław Wójcik

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry