2016-09-03 16:33:36
fot. Fotolia
Uczniowie szkół z miejscową OSP
Każdy uczeń gimnazjum powinien uczestniczyć co najmniej z jednym projekcie edukacyjnym. Może być on realizowany również przez ochotniczą straż pożarną.

Jedną z ciekawych metod nauczania z dzisiejszej szkole jest metoda projektów. Polega ona na samodzielnym realizowaniu przez uczniów zadania przygotowanego przez nauczyciela na podstawie wcześniej ustalonych założeń. Projekty realizowane tą metodą dzielą się na dwa rodzaje: badawcze, mające na celu rozwój wiedzy i umiejętności, lub działania lokalnego (akcja z środowisku lokalnym).

/.../

Na początku roku szkolnego, z którym będzie realizowany projekt edukacyjny, wychowawca klasy informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach jego realizacji. Dyrektor szkoły wyznacza nauczycieli, którzy będą z danym roku opiekunami gimnazjalnych grup projektowych. Następnie uczniowie, przy pomocy wychowawcy i opiekunów, dobierają się z zespoły, z których będą pracować.

/.../

Pragnę zachęcić członków młodzieżowych drużyn pożarniczych, którzy są uczniami gimnazjum, aby tematyka ich projektów była związana z działalnością ruchu pożarniczego lub miejscową ochotniczą strażą pożarną. Jednocześnie zwracam się do opiekunów MDP z apelem, aby przedyskutowali to ze swoimi podopiecznymi i pomogli w realizacji ich projektu.

/.../

Realizacja projektu edukacyjnego przy remizie daje wiele radości całej drużynie MDP. Dzięki takim zadaniom młodzież wdraża się do pracy w grupie, uczy dyscypliny i terminowości. W pracy grupowej rozwijają się umiejętności podejmowania decyzji, rozwiązywania konfliktów, wyrażania własnych opinii, słuchania innych osób, poszukiwania kompromisów, dyskutowania, dokonywania oceny pracy swojej i innych.

 

Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 9/2016.
Obrazy
fot. Fotolia

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry