fot. Fotolia
Eurofundusze 2014−2020
Ze środków w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej mogą skorzystać też jednostki OSP.

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej obudziło nadzieję, że dzięki środkom unijnym możliwe będzie pozyskiwanie dotacji na ochronę przeciwpożarową. Unia wspiera gospodarczą i społeczną współpracę regionów przygranicznych państw członkowskich poprzez fundusze strukturalne. Największym odbiorcą środków unijnych są samorządy. Wynika to przede wszystkim z roli, jaką pełnią z rozwoju gospodarczym regionów na poziomie lokalnym. Również organizacje pozarządowe, jakimi są według polskiego prawa ochotnicze straże pożarne, pełnią ważną rolę z funduszach europejskich.

/.../

W działaniach z ramach Programu INTERREG III A Związek OSP RP ma już pewne doświadczenia. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Woj. Lubuskiego, razem ze swoim niemieckim partnerem z landu Brandenburgia, przygotowali wniosek o dofinansowanie projektu: „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, tworzenie transgranicznego systemu ratownictwa i ochrony”. Opracowanie wniosku nie było łatwe, ale opłacało się i został dofinansowany.

/.../

Opracowanie i przeprowadzenie takiego projektu nie jest łatwym zadaniem, ale, jak można było przeczytać, jest możliwe. Trzeba jednak do tego dobrze się przygotować. W ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej można zrealizować wiele strażackich pomysłów, doposażając jednocześnie jednostki OSP z nowoczesny sprzęt. O środki finansowe z tych programów mogą się ubiegać przede wszystkim jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki i stowarzyszenia.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 9/2016.
Obrazy
fot. Fotolia

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry