2016-09-03 10:59:15

Są środki dla MDP

Wystartował Regionalny Konkurs Grantowy Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży z ramach Programu „Równać Szanse 2016” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Celem programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start z dorosłe życie. Skierowany jest on do organizacji, które działają z małych miejscowościach (do 20 tys. mieszkańców). Dzięki programowi udało się zrealizować już blisko 2500 projektów o tematyce medialnej, ekologicznej, technicznej, artystycznej, dziedzictwa kulturowego, nauk ścisłych i wielu innych.

/.../

Projekty z Regionalnym Konkursie Grantowym mogą składać zarówno organizacje pozarządowe, z tym OSP, jak i gminne biblioteki i domy kultury, a także nieformalne grupy dorosłych, które chcą założyć organizację pozarządową z swojej miejscowości. Projekty powinny się rozpoczynać najwcześniej 1 lutego 2017 roku i trwać nie dłużej niż do 31 sierpnia. W Regionalnym Konkursie Grantowym można się ubiegać o dofinansowanie do 8500 zł. Termin nadsyłania wniosków mija 25 października 2016 roku, o godzinie 12.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 9/2016.

 newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry