Wójt prezesem ochotniczej straży pożarnej

Sprawowanie funkcji wójta, burmistrza, prezydenta miasta i jednocześnie członka zarządu OSP naraża na nieuchronny konflikt interesów.

Dosyć często spotyka się, że członkowie ochotniczych straży pożarnych pełnią funkcję w organach samorządu terytorialnego. Najczęściej ma to miejsce na poziomie samorządu gminnego (miejskiego). Na naszych łamach wskazywaliśmy na ograniczenia w przypadku łączenia funkcji w zarządzie OSP z mandatem radnego. Powstaje natomiast pytanie, czy dopuszczalne jest łączenie funkcji członka zarządu OSP z piastowaniem funkcji organu wykonawczego (wójta, burmistrza, prezydenta miasta)?

/.../

Jeżeli chodzi o wzorcowy statut OSP, to nie nakłada on żadnych ograniczeń w zakresie sprawowania funkcji wójta/burmistrza/prezydenta miasta przez członka OSP, nawet jeżeli pełni on funkcję w zarządzie OSP.

/.../

Zgodnie z art. 28 u.s.g. w związku z art. 24e ust. 1 u.s.g. wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie może podejmować się dodatkowych zajęć mogących podważyć zaufanie wyborców do wykonywania mandatu.

/.../

Trzeba mieć bowiem na uwadze, że ochotnicza straż pożarna jest w dużej mierze finansowana z budżetu gminy. Zgodnie z art. 238 ust. 1 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wójt (burmistrz, prezydent miasta) sporządza projekt uchwały budżetowej.

/.../

Zgodnie z art. 4 pkt 6 wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie może prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w jej prowadzeniu.

 

Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 9/2016.newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry